Wethouder Van Olden opent buurtpark Hudsonlaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-06-2014 | Gewijzigd op: 01-07-2014
Zaterdag 21 juni 201 opent wethouder Huib van Olden samen met bewoners uit de wijk het nieuwe Buurtpark Hudsonlaan. Door bewoners uit de wijken zelf hun initiatieven te laten ontwikkelen vergroot het  de onderlinge betrokkenheid en zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, aldus een gemeentelijk uitgangspunt.

Samen met wijkraad en betrokken bewoners is begin 2012 een traject gestart om te komen tot een nieuwe inrichting van dit plantsoen. In verschillende bijeenkomsten zijn bewoners samen met de gemeente aan de slag gegaan. Het resultaat is een park waar ‘het elkaar ontmoeten’ centraal staat.
Links: De nieuwe situatie in de Hundsonlaan met een langgerekt park, straatmeubilair, kunstwerken, een afgeschermde speelplek en hondenuitlaatplek.

foto © paul kriele, 1 juli 2014.
De oude situatie in de Hudsonlaan. Daar is door een bewonersinitiatief,
een eigen afwisselend langgerekt Buurtpark gekomen
.

Centraal en over de gehele lengte van het park ligt een wandelpad. Langs dit pad vind je speelvoorzieningen, een pannaveldje, een centraal gelegen kompasplein, een picknickset, en zelfs 2 loungebanken.

Vitaliseringsplan
Het opknappen van de openbare ruimte rondom het buurtpark is onderdeel van het recent vastgestelde Vitaliseringsplan van de wijk Kruiskamp Schutskamp. De begrippen “Sportief speels en uitnodigend” zijn kenmerkend hiervoor. De totale duur van het vitaliseringsplan in deze wijk bedraagt ruim 20 jaar. In overleg met de wijkraad West is er voor gekozen de uitvoering te laten plaatsvinden met behulp van vier-jaren plannen. Het opknappen van het buurtpark Hudsonlaan is een van de eerste afgeronde plannen.