Brabant Wonen & Heijmans duurzaam renoveren huizen buitenzijde

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2018 | Gewijzigd op: 07-06-2018
In vervolg op het nul-op-de-meter maken van vier woningen in de Leuvenstraat gaan Heijmans en Brabant Wonen de vier woningen ook aan de buitenzijde  verduurzamen. Groen draagt immers bij aan de klimaatdoelstellingen.
In die aanpak werd Leuvenstraat 14 als show case woning aangewezen. De tuin is intussen opgeleverd. 
Het betreft nog een proef om te kijken of een NOM [nul op de meter-] renovatie  technisch en financieel haalbaar is. 

Het duurzaam omgaan met [regen-] water.
De tuin is daarop al ingesteld
.

tekening © btl
....................................................

 tekening © btl
.............................................................................................


Bericht van 8 november 2017 Duurzaam wonen door samenwerking Heijmans Brabant Wonen
Wooncorporatie  Brabant Wonen en Heijmans gaan in de Belgische buurt in de Kruiskamp [Leuvenstraat] vier woningen op proef zodanig renoveren, dat ze -qua energieverbruik- helemaal duurzaam zijn, ofwel met een nul-op-de-meter verbruik.
Deze renovatie naar een NOM-woning is voor Den Bosch een eerste aanpassing. Ze zal eind november 2017 klaar zijn.
Doel is te bezien of deze renovatie naar duurzaam kwalificatie 'NOM', zowel technisch als financieel haalbaar blijkt te zijn. De corporatie wil haar huurders uiteraard ook een betaalbaar woongenot bieden.

Technische opzet
De woniingen worden zgn. ingepakt. Dat wil zeggen Aan de buitenzijde wordt er een nieuwe voor-en achtergevel gezet.De huizen krijgen ook een nieuw dak. De vensters worden van driedubbel isolatie voorzien. Waardoor er een volledge isolatie ontstaat. Daarbij wordt er wel op gelet dat er in de huizen voldoende isolatie blijft.
Daar komt nog bij dat de gasaansluitingen worden verwijderd en op de daken zonnepanelen worden geplaatst. Energie wordt door een bodemwaterwarmtepomp gehaald.

Kruiskamp
Leuvenstraat start proef met duurzaam renoveren
naar nul-op-de-meter stand, ofwel een NOM-woning..
..............................................................................................................................
 Terug naar boven