PvdA en VVD vragen aandacht situatie jongeren in o.a. Kruiskamp

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-08-2018 | Gewijzigd op: 11-08-2018
Mede nav publicaties in het Brabants Dagblad over de weing sociale situatie voor jongeren in de Kruiskamp en Schutskamp, Boschveld en Hambaken hebben PvdA en VVD de handen ineen geslagen. Ze maken zich zorgen over de sfeef gegroeide sociale structuur in de wijk. Daarom gaan de fracties de aandacht richten op de cultuur op straat, thuis en op school in deze wijken.
Een dominante straatcultuur, zo stellen zij onder meer, leidt  vaak tot overlast en beginnende ciriminaliteit.Geen nieuwe maar wel urgent geworden problemen, staat in hun pers bericht [dd. 10082018].

Zij stellen bij een aanpak voor: Initiatieven en rolmodellen die vanuit de wijk komen moeten tot achter de voordeur bij jongeren en hun ouders versterkt worden. Concreet eisen ze dat er meer geld komt  voor initiatieven in die wijken door sociaal werkers, sport -en ontspanningslui, zodanig dat zij meer financiële zekerheid krijgen. PvdA en VVD noemen exact ook de verantwoordelijke instanties daarbij Divers [..] , Mee en Juvans.
In augustus 2018 dienen beiden hun plannen  in aan de gemeenteraad.