Kruiskamp en West I en II over 2001-2006

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2006 | Gewijzigd op: 20-07-2009
De stadsuitbreiding naar westelijke richting had in de jaren dertig moeten plaatsvinden, maar door economische ontwikkelingen kwam de Muntel eerder in het vizier.

De stadsuitbeiding begon achter Boschveld, de Wolfsdonke/Deuteren. Het eerste huis in West I dateert van 1950 en West II is gerealiseerd in de jaren zestig.

De actualiteit vindt u bij de meer incidentele nieuwsberichten.

Inleiding
College van B&W bezocht Kruiskamp  28 juni 2006
Kaalslag op v/h Keuringsdienst van Waren   april 2006.
Nieuwe wijkwinkel geopend   25 januari 2006.
Toch geen verhuizing Afvalstoffendienst   19 januari 2006.
Westerpark mag wat bescheidener vlg. VVD   20 september 2005.
Aanpak vervuiling Rietvelden
Buurthuis voor wijkraad 30 juni 2004
Impressies Westerpark  september 2005
Opening Westerpark  29 juni 2003.
Waterbeheer Kruiskamp
Kruiskamp Kort
De historie
hangplekken
-----------------------------------------
Inleiding
Deze pagina gaat over de stadsuitbreiding die qua naamgeving voor het gemak begon met West. Successievelijk deide de nieuwe wijk uit richting Vlijmen en ontstond, na West-I en II, de Kruiskamp. West I is feitelijk het deel direct achter het station gelegen tot aan de Oude Vlijmenseweg. West II beslaat het gebied ten Westen van de Oude Vlijmenseweg tot aan de Helftheuvelweg.
Voor Deuteren, de eerste uitbreiding na de oorlog in westelijke richting, is een aparte pagina 'De vlek Deuteren' gereserveerd. Klik op Deuteren.
--------------------------
College van B&W bezocht Kruiskamp  28 juni 2006. 
Maandagavond 26 juni 2006 bezochten burgemeester Rombouts en de wethouders Rodney Weterings, Geert Snijders en Bart Eigeman de wijken Schutskamp en Kruiskamp. Daar hadden ze op een ontspannen manier gesprekken met vrijwilligers en professionals. Bij de atletiekvereniging OSS Volo en voetbalvereniging CHC en in het jongerenactiviteitencentrum Mix en de wijkwinkel werden thema’s aangeroerd over tijdsbesteding, leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. De medewerk[st]ers van de wijkwinkel gaven aan het ‘hoog bezoek’ een indruk van hun kontakten met de buurtbewoners. Bij het onderdeel jeugd waren ook de buurtvaders aanwezig, die hun aandeel in de bevordering van de sfeer en de veiligheid van de wijk toelichtten. In het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvelpassage, waar het bezoek werd afgerond, legde de politie een relatie tussen de inzet van de vrijwilligers en de afname van vandalisme. 

Kaalslag op v/h Keuringsdienst van Waren  25 april 2006.
De locatie aan de Rijzertlaan waar eens het gebouw van de Keuringsdienst van Waren stond..Die dienst is gecentraliseerd in Eindhoven.
Op de achtergrond de bungalows in de Gouverneurswijk.

foto © paul kriele, 25 april 2006.

Wijkwinkel op Helftheuvel gaat open   25 januari 2006.
Morgen -donderdag 26 januari 2006 - opent wethouder Bart Eigeman de nieuwste –tevens achtste – wijkwinkel van de stad. Dat pand een voormalig woonhuis, staat in de Helftheuvelpassage nr 117. Bureau Divers is de filiaalhouder van de wijkwinkel waar woningcorporaties, de gemeente [Beheer Openbare Ruimte], politie en Divers dinsdag en donderdag ’s morgens en ’s middags en woensdagmorgen aanwezig zijn voor spreekuur. Eerder was er in de Kruiskamp wel een soort wijkwinkel, maar die lag niet centraal genoeg. De nieuwe wijkwinkel is geen winkel ihkv GSB maar het geld komt dit keer van het wijkgericht werken.
 
Toch geen verhuizing Afvalstoffendienst   19 januari 2006.
De Afvalstoffendienst verhuist – toch niet – en ook niet tussentijds - naar de Rietvelden. Dat is het resultaat van het protest van Bossche bedrijven. Gisterenavond –woensdag 18 januari 2006 - werd in het Bestuurscentrum voor het Bossche Bedrijfsleven een hoorzitting gehouden. Daar bleek nog eens het bezwaar van zowel de KvK, de omliggende bedrijven [Stichting Rietvelden-De Vutter] en de Stichting Belangenbehartiging Bedrijfsleven [SBB] tegen de komst van recyclingbedrijven in een kwetsbaar[Heineken] gebied. Vestiging van de Afvalstoffendienst zou een renovatie van het verouderde bedrijfsterrein ook nog eens in de weg staan, aldus de bezwaarmakers.
In Boschveld moet in het zicht van de algehele renovatie van de wijk, de Afvalstoffendienst plaats maken voor een nieuw stadsdeel. Hoewel eigenlijk de Brand in de toekomst als nieuwe locatie is gepland, werd door de gemeente een tussentijdse oplossing aan de Graaf van Solmsweg gevonden. Daar riep de komst van het Boxtelse recyclingbedrijf Wagenaars eerder ook al bezwaren op.
Op de hoorzitting ging de vaak weerbarstige wethouder Elly de Jonge, die een onderzoek aankondigde naar de vestiging van recyclingbedrijven, door de knieën. Voorlopig gaat alleen het overlaadstation voor wit - en bruingoed naar de Meerendonk. 
 
Westerpark te groots vlg VVD  20 september 2005. 
De VVD wil de aanleg van een speeltuinen in het Westerpark wat bescheidener. Die toezegging is eerder [2001] gedaan maar nu [zomer 2005] blijkt, dat er meer en grotere speeltoestellen komen [hoog 4,60 m]. Die investering beloopt rond de 120.000 euro. Bovendien is het verzoek van de bewoners genegeerd om het park met hekken ‘s avonds af te sluiten. De buurt heeft overlast van hangjongeren en crossende scooters/bromfietsen. De vragen van de liberale fractie komen nadat het vanaf 2001 stil bleef rond toezeggingen voor dit park. In juli 2005 kwamen pas de –geheel afwijkende - plannen voor de inrichting op tafel. De VVD zegt overigens wel vóór de inrichting met speeltoestellen te zijn. © paul kriele, www.bastion-oranje.nl/35.htm
Ook gemeente in beroep tegen milieuvergunning CHV-terrein- 9 september 2005
Na de Heineken gaat ook de gemeente 's-Hertogenbosch in beroep bij de Raad van State tegen de verleende milieuvergunning voor het afvalstoffenbedrijf Wagenaars. In de procedure kan Wagenaars niet beginnen. De bodem zou niet voldoende beschermd zijn tegen dergelijke zware bedrijven.
Aanpak vervuiling Rietvelden   22 augustus 2005.
Heineken stapt naar de Raad van State om de -provinciale- vergunning die afvalverwerkingsbedrijf Wagenaars, dat zich recentelijk [voorjaar 2005] aan de Graaf van Solsmweg vestigde, tegen te houden.Wagenaars komt uit Boxtel en nam het door de CHV verlaten terrein in gebruik, Het bedrijf heeft vergunning voor de opslag van 600.000 ton afvalstoffen. De Bossche bierbrouwer, die grondwater betrekt voor het brouwproces vreest aantasting van de kwaliteit van een van de basisproducten.

Wagenaars moet uit Boxtel vertrekken omdat de provincie de vergunning voor die locatie introk. Echter het bestemmingsplan voor de Rietvelden laat wel afvalverwerking toe...

Het complex van Heineken aan de Zandzuigerstraat/Rietveldenweg. Nog interessanter is de grondsanering die momenteel op het terrein van sloopbedrijf 'Huiskes Metaal' en Van Erp gebeurt. Deze bedrijven liggen op de voorgrond van de foto waar nog net de Dieze is te zien.

 foto © peter van gogh, 16 augustus 2005.
 

Momenteel draait de discussie over de komst van een bedrijf met afvalverwerking. Milieu Service Brabant van Wagenaars. Dit Boxtels bedrijf koos domicilie op de voormalige locatie Cehave aan de Graaf van Solmsweg. 
In dat licht komen ook andere bedrijven met vuil-en afvalverwerking -zelfs met zware metalen - in beeld. 
De actualiteit is voor Heineken aanleiding weer eens de aandacht te vestigen op het schone drinkwater waarvan de brouwer gebruik maakt. Voor Heineken betekent de komst van Wagenaars een verhoogd risico bij de productie van bier, waarbij schoon grondwater een essentiële rol speelt. 
Het beleid van de lokale en provinciale overheid die in de procedure de komst van een afvalverwerker mogelijk maakte, staat ter discussie.De afvalverwerkers klagen erover dat deze overheden niet meespelen bij hun wens naar elders te verkassen.

De brug in de Zandzuigerstraat over de Dieze. Op de achtergrond het complex van Heineken.
 

De sloop van de CHV aan de Graaf van Solmsweg. 

foto's © peter van gogh, 8 april 2004 [r] en 16 augustus 2005 [l].
 

Naast Wagenaars aan de Graaf van Solmsweg zit ook al Barten recycling. Tegenover Wagenaars was al jaren het overslagstation van de Bossche Afvalstoffendienst gehuisvest.  
Huiskes heeft overigens ook een vestiging aan de Ruwekampweg. 

Buurthuis voor wijkraad 30 juni 2004
Komend najaar opent de wijkraad West een eigen buurthuis. Daar kan vergaderd worden maar het pand in de Zeppelinstraat is ook geschikt voor spreekuren van de welzijnsinstelling. De wijkraad neemt de woning in gebruik als kantoor voor haar bestuur.
-------------------
Impressies Westerpark - september 2005
Concordialaan e.o. 

Op de voormalige velden van de voetbalclub Concordia SVD is een woonbuurt in een park gerealiseerd.
-foto's © gerard monté, 28 augustus 2005.
 
De huizen aan de Concordialaan staan op voormalige voetbalvelden en liggen temidden van groen en water
De omgeving van de houten uitkijktoren in het Westerpark met uitzichten  .-foto's © gerard monté, 28 augustus 2005.

*Voor de jeugd is er in het park een houten uitkijktoren gebouwd, die naar alle kanten uitzicht biedt.
De appartementen voor gehandicapten aan de Simon Stevinweg De houten uitkijktoren.

foto's © gerard monté, 28 augustus 2005.
 
Boven: Duplexhuizen aan water Simon Stevinweg.
De brug ook van hout in het Westerpark.


De Drie Loten met appartementen en  semi- ondergrondse parkeergarage voor gehandicapten.  Gezicht vanaf uitkijktoren op Paleiskwartier.

foto's © gerard monté, 28 augustus 2005.
 
De drie flats aan 't Schaapsveldje Schaapsveldje, Westertoren en tuin van de HAS.

Opening Westerpark op 29 juni 2003


Het Westerpark ligt aan weerszijden van de Simon Stevinweg en ingeklemd tussen de Oude Vlijmenseweg, Onderwijsboulevard en Buys Ballotweg. 

 Zondag 29 juni 2003 gaat op feestelijke wijze het Westerpark open. Er zijn allerlei activiteiten gaande: zoals vlotten bouwen, skatedemonstraties, kanovaren, kinderkoken, een levend tafelvoetbalspel, sneltekenaar en een rondleiding door het park. 
Voor de kinderen begint de dag om half twaalf bij de info stand aan de Simon Stevinweg waar ze zich kunnen inschrijven voor een ballonwedstrijd. De ballonnen gaan tijdens de officiële opening van de Westerparkdag door wethouder Jetty Eugster om 12.00 uur de lucht in. 

Vanaf dat tijdstip zijn er nog meer attracties te zien/beleven: zoals een voorproefje van de Oeteliaanse opera La Madeira [15.00-16.00 uur] een percussieband, een troubadour en een harmonieorkest. Een rondleiding door de HAS-tuinen en een bezoek aan de fototentoonstelling van het Westerpark in het HAS-gebouw is ook nog mogelijk.
De gevarieerde woonbuurt, waar eerder sport - en bedrijfsterreinen lagen, is een verrijking, zo stelt het bericht van de gemeente.

Waterbeheer Kruiskamp  17 september 2001.
Na de Vliert krijgt ook de Kruiskamp een integraal waterbeheer. Achter die term staat het gescheiden opvangen van regenwater. Uitgangspunt is het zuiniger omgaan met regenwater. Met andere woorden: het regenwater wordt niet meer afgevoerd via het riool, maar apart/afgeleid opgevangen. Huishoudens dienen op te letten dat zij vervuild water, bijvoorbeeld met vet- en verfresten, niet in de waterputjes gooien.
De aanpak past in het Waterplan van de gemeente.
Kruiskamp kort: West I kwam als eerste aan snee, een mooiere naam bleek helaas niet voorhanden. De eerste woning kwam gereed op 28 juni 1950. In West II, later met West I meer bekend als de Kruiskamp, is op 28 juni 1965 de eerste woning in de Parmentierstraat opgeleverd. 

niet opgehooogde polders
Het bijzondere van West en de Kruiskamp is dat deze voormalige polders niet zijn opgespoten in tegenstelling tot alle andere Bossche wijken. De wegen vanaf Heineken bijvoorbeeld en vanaf de Oude Vlijmenseweg en Vlijmenseweg lopen af richting de bebouwde Kruiskamp!.
De wijk kreeg naam door de vernieuwende woningbouw: aannemer Coppelmans uit Eindhoven bouwde de eerste Z-kamerwoningen. Het ontwerp is van architect H.Bergman. Markant voor die tijd was dat op de daken van de huizen tv-masten ontbreken. De woningen zijn van het begin af aan aangesloten op het CAS, de afkorting voor Centraal Antenne Systeem. Kruiskampbewoner Jo Hendriks herinnert zich bijvoorbeeld zo'n centrale hoge mast in de Zepplinstraat. Deze masten werden bij de invoering van het nieuwe kabelsysteem weggehaald.
Zeven huiseigenaren haalden in die jaren de krant omdat zij- samen met aannemer gebrs. Hendriks uit Oss en de Stichting Volkshuisvesting een eigen huis aan de Boschmeersingel bouwden.

De eerst gebouwde koophuizen zijn zes woningen aan de Aert van Nesstraat die in april 1966 werden betrokken.
Centraal in de Kruiskamp staat het winkelcentrum maar het gelijknamige wijkcentrum- de Helftheuvel- was bedoeld als een sociale ontmoetingsplaats. Met de problemen van de hangjeugd zijn er allerei andere centra in beeld gekomen zoals de Paraplu.

wijkverwarming
De wijk- in dit geval West- kreeg ook naam omdat daar voor het eerst het systeem van wijkverwarming werd toegepast gereguleerd vanuit een ketelhuis in de zgn. ontdekkingsbuurt. Door een weigering van Brabants Vastgoed om zijn woningen daarop aan te sluiten, raakten Jac Stienstra en de gemeente met elkaar in conflict. Dat conflict werd ook nog eens meegesleurd in de Brabants Vast Goed affaire.
Overigens werd dit systeem wijkverwarming maar op een klein segment woningen toegepast. Dat systeem laat zich eenvoudig localiseren aan de huizen zonder schoorsteen.....
wijkverwarming[2]
In West -I langszij de Oude Vlijmenseweg en de Lorentzstraat werden in 1954 224 woningen gebouwd waarvan 23 eensgezingswoningen108 flatwoningen met enkele winkels eronder. Volgens B&W een voldoende variatie in woningtypen.
In deze noordelijk gelegen hoek zijn ook woningen aangesloten op een wijkverwarming .
bron: Provinciale Noordbrabantsche en ' s-Hertogenbossche Courant .
In West zijn ook winkelcentra ingericht aan de Oude Vlijmenseweg en Boschmeersingel, Churchilllaan en natuurlijk op de Helftheuvel. Centra die als verschijnsel redelijk nieuw waren omdat in voorgaande stadsuitbreidingen die winkelcentra op een nog veel bescheidener manier waren opgezet.
De Boschmeersingel voorbeeld van een kleiner opgezet winkelcentrum, maar vergeleken bij de vooroorlogse stadsuitbreidingen toch redelijk royaal.

foto © gerard monté, 18 mei 2000.

De historie  
Over de naamsverklaring Kruiskamp kan ik kort zijn. Kamp betekent in het Latijn een groot perceel grond door hagen of sloten begrensd. De naam Kruiskamp is dan ook afgeleid van een topografische bestaande naam.
West kwam dus in beeld niet in het begin van deze eeuw, wat de bedoeling was, maar pas in de jaren vijftig/zestig. De Muntel ging voor, een indirect gevolg van de Eerste Wereldoorlog.
Pas in 1948 viel de beslissing om boven het spoor te gaan uitbreiden. Het onderwerp ontsluiting was in de aanvankelijke discussie nog een hoofdthema, maar het viaduct onder het spoor Den Bosch- Tilburg/Eindhoven was al in 1939 aangelegd. De vraag was: een tunnel onder het station, of het weggetje langs de Dieze naar Engelen op te vijzelen.

Burgemeester Hein Loeff, een zakelijk ingestelde burgervader, nam op 28 juni 1950 symbolisch de eerste woning in ontvangst. Zeven jaar later vond de oplevering van de flats aan de Christiaan Huygensweg plaats. Over winkelcentrum gesproken toen vestigde zich er De Gruyter, later de Spar, maar tegenwoordig nemen allochtonen meerderde winkeleenheden in bezit. Het is een teken des tijds. In West I overheerst het aantal bewoners van buitenlandse afkomst.
Helftheuvel is een naam afgeleid van een perceel land in de polders westelijk van de stad. Die plek heet 'Bult de Hoge Helft' dat met de Eendenkooi een legaat was van Jhr. Van Rijckevorsel. In de tijden dat Den Bosch jaarlijks overstroomde
vormde 'de Hoge Bult' een toevluchtsoord voor het vee.

Het gelijknamige gemeenschapshuis en het winkelcentrum de Helftheuvel vormen geografisch en sociaal de centra in de wijk
Niet zozeer het winkelcentrum Helftheuvel, als wel het aanpalende flatgebouw vormt een markant punt op West-II. Na realisatie van de gehele wijk raakte de naam Kruiskamp meer in zwang.


foto © gerard monté, 18 mei 2000.
 Het was aan de eerder geciteerde Hein Loeff te danken dat in West relatief veel buitenlandse bedrijven neerstreken:The Couper Group dat voor 1974 Nicholson File heette, Remington , de schrijfmachinefabriek die tegenwoordig wordt gebruikt door de Kunstakademie. Maar dat gebouw staat op de nominatie gesloopt te worden en Michelin.
Het bedrijfsterrein Rietveld/Vutter staat onder modern beheer: er is door de directies van de aldaar gevestigde bedrijven een samenwerkingsverband gesloten. Het beheerschap Rietvelden/Vutter, ofwel RiVu RiVu draagt zorg voor onder meer de inrichting, promotie en veiligheidsaspecten van het bedrijfsterrein. Door opzet en doelstellingen heeft de RiVu een voorbeeldfunctie voor andere bedrijfsparken in de stad. Zij staat in nauw overleg met de sector Economische Zaken van de gemeente en de provincie.

sociaal aspect
Wat West tot vier jaar geleden nog miste was een bejaardenhuis. Als antwoord op het spreidingsbeleid van seniorenzorg van de gemeente werd daarop gevolg gegeven. Antoniegaarde dat nog geen veertig jaar geleden [1957] aan de Hekellaan was opgezet als voortzetting van het Leonardusgesticht, koos bij haar nieuwbouwplannen voor de locatie Kooikersweg/Eindhovenlaan. Dichtbij de eendenkooi verrees een tehuis voor senioren onder de naam de Taling, De naam verwijst naar de vogels die normaal gesproken in zo'n kooi gelokt worden.
In tweede instantie koos het gemeentebestuur voor de -huidige- locatie Kooikersweg, westelijk van de Eendenkooi gelegen.De officiële opening van De Taling vondplaats op 5 juni 1996, krap veertig jaar na de opening van Antoniegaarde. De Taling biedt in de toekomst mogelijk onderdak aan de allereersten op de Kruiskamp die er -eveneens- ruim veertig jaar geleden kwamen wonen.....
hangplekken
Maar er is inmiddels een ander eigentijds sociaal/maatschappelijk aspect opgedoemd: de hangplekjongeren. 
Behalve deze jeugd die in de ogen van omwonenden zich hinderlijk ophouden op steevast bepaalde plekken in de wijk, van daar de termen hangjongeren en hangplekken, zijn er ook groepen van -vooral Marokkaanse- jongeren die voor overlast zorg[d]en.
Deze plek is inmiddels buiten gebruik geraakt als hangplek. De school voor moeilijk lerende kinderen aan de Jan Olieslagerstraat heeft de plek ingenomen.
Den Bosch werd met een vaderwacht -naast Amsterdam- een van de eerste gemeenten die een dergelijk toezicht instelden. Vaders van Marokkaanse jongeren patrouilleren in de wijk, of zien op een andere intensieve manier toe op het gedrag van hun zonen.

Terug naar boven