Veiligheidsafspraken- politie-bewoners- Kruiskamp

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-03-2004 Het moment van ondertekening [l] met burgemeester Rombouts, Peter Verschure [Politie Brabant-Noord] en een bewoner van de Kruiskamp in dit geval een lid van het Marokkaans Comité.

Het moment van ondertekening [l] met burgemeester Rombouts, Peter Verschure [Politie Brabant-Noord] en een bewoner van de Kruiskamp in dit geval een lid van het Marokkaans Comité.
Overzicht van de zaal in de Taling.
foto' s © peter van gogh, 2 maart 2004.

Dinsdagavond 2 maart 2004 hebben Kruiskampvertegenwoordigers samen met burgemeester Rombouts, wethouder Eigeman en Peter Verschure van de politie Brabant Noord in deTaling een veiligheidscontract voor de wijk. In dat contract staan afspraken om de wijk - met participatie van die bewoners én andere instanties - veiliger en schoner te maken. 
Naast bewoners [wijkcomité West] doen ook woningcorporaties, Divers, Madi, de scholen, Marokkaans comité en de politie aan die afspraken mee. Eenzelfde contract werd eerder gesloten in de Hambaken en Boschveld.
 Via allerlei [schoonmaak-]acties, [sport-]manifestaties en extra verkeerstoezicht wordt deze week de aanpak aan de bewoners bekend gemaakt. Donderdagavond gaan drie wethouders de straat op om met de bewoners in gesprek te gaan. De wijk moet niet alleen veiliger en schoner worden, ook hopen de bewoners dat het imago van de Kruiskamp verbetert.