Alsnog sloop van Rijskampflat aan Admiraliteitslaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2011 | Gewijzigd op: 01-12-2011
Ook de derde flat in het rijtje van 5 flats aan de Admiraliteitslaan gaat tegen de grond. Dat besluit van Brabant Wonen volgt na twee enquêtes, een van de flatbewoners en daarop een van de corporatie. De meerderheid van de  63 bewoners heeft alsnog gekozen voor sloop en nieuwbouw van hun Rijskampflat.
De- eerste- flat is blijven staan. De andere 2, 4 en 5 zijn vervangen door nieuwbouw. De bewoners hadden eerst  zelf een enquête geïmproviseerd, die aanvankelijk niet door de corporatie werd gehonoreerd.
Nog sterker is dat  in een onderzoek van drie jaar geleden de bewoners nog tegen sloop en vóór renovatie waren.

Start van het project nieuwbouw Admiraliteitslaan met wethouder Rodney Weterings en Brabant Wonendirecteur Henk Roozendaal en een buurtbewoonster. Het bereiken van het hoogste punt  van eerste nieuwbouwflat aan Admiraliteitslaan in de Kruiskamp.

De nieuwe flat met 70 huurappartementen gaat Wilgenstruweel heten. De bouw vanb de negen verdiepingen hoge flat  start binnenkort. Ten behoeve van de doorstroming zijn de woningen afgestemd op gegadigden van 55 jaar en ouder.

Heijmans uit Rosmalen startte het project -naar ontwerp van architectenbureau DAT uit Tilburg - eind 2010. In juni 2011 werd van de eerste nieuwe flat het hoogste punt bereikt.
Zie ook artikel  'Start eerste nieuwbouwflat Admiraliteitslaan' dd. 1 juni 2011.