Intimidaties Kruiskamp anders en minder dan voorgesteld werd

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-08-2012 | Gewijzigd op: 15-08-2012
Het College van B&W heeft in een brief aan de gemeenteraad [dd. 14 082012] de uitslag van het onderzoek 'Stand van zaken rondom MS13' bericht. Aanleiding van dit aspeet was een artikel in Panorama waarin de veronderstelde intimidaties in de buurt werden vergeleken met  Amerikaanse methoden à  la 'MS13'.
Zie artikel dd.11 april 2012 Panorama bericht over Kruiskampbendes.

Een van de conclusies is, dat  grootschalige Amerikaanse toestanden hier niet aan de orde zijn/waren. Dit wordt bevestigd door de bevindingen van politie, straatcoaches, jongeren- en kinderwerkers en de scholen.

Uitvoerige toelichting:
Allereerst melden  B&W dat de aangekondigde acties, zoals gemeld op 13 april 2012,  zijn uitgevoerd of afgerond.
Het gaat om alle preventieve, curatieve en repressieve acties.

Preventieve  en curatieve acties: Naar aanleiding van signalen van partners over intimidatie en mishandeling van basisschoolleerlingen in de wijk Kruiskamp, is de politie een onderzoek gestart. Agenten zijn in gesprek gegaan met leerlingen die tijdens een les hadden gemeld dat ze wel eens iets dergelijks hadden meegemaakt.
- Het Bosch Stedelijk Jeugdteam is opvallend en onopvallend in de wijk aanwezig geweest en heeft geen bijzonderheden geconstateerd.
- De BBS Kruiskamp heeft een project “in staat tot” geïnitieerd, waarbij talenten van kinderen die probleemgedrag vertonen worden ontwikkeld en waarbij respect centraal staat.
- Daarnaast lopen de extra weerbaarheidstrainingen erg goed.
Repressieve acties:
- In totaal zijn drie aangiften opgenomen van zaken, waarbij basisschoolleerlingen betrokken waren.
- Zes verdachten zijn in het bijzijn van een ouder gehoord. De meesten bekenden het incident direct. De zaken tegen de jongens van 12 jaar of jonger worden, gezien de leeftijd, geseponeerd. De enige 13-jarige verdachte heeft een proces-verbaal gekregen. Voor alle jongens is een zorgmelding bij Jeugdzorg gemaakt.

Geen Amerikaanse toestanden, wel straatcultuur en groepsdruk
Tijdens de evaluatie met politie, wijknetwerk, scholen en andere betrokkenen kwam naar voren dat de onderlinge samenwerking erg goed is verlopen. Vooral de korte lijnen en de snelle en adequate reactie van alle betrokkenen wordt als positief ervaren. De grootschalige Amerikaanse toestanden, zoals de media suggereerden, waren én zijn hier niet aan de orde. Dit wordt bevestigd door de bevindingen van politie, straatcoaches, jongeren- en kinderwerkers en de scholen.
Op scholen zijn geen signalen dat MS-13 speelt. Wel geven de scholen aan dat straatcultuur en groepsdruk voorkomen in enkele klassen.


Terug naar boven