OfficiŽle opening vispassage onder Vughterbrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2003 | Gewijzigd op: 27-11-2012
Officiele opening vispassage  8 november 2003.
Op vrijdag 19 december 2003 wordt de vispassage en de wandelroute over het Vughtereiland geopend. Bewoner Ben ter Heine, die aanvankelijk voor zijn haven en goed [dierenstapel] vreesde, keerde de stemming naar gelang de werkzaamheden - hoewel in een estafettegang] verliepen.
Ter Heine –geholpen door diens 2-jarige kleindochter - zal met het uitgooien van tientallen kopvoorns de passage in gebruik nemen. De in opdracht van Waterschap de Dommel –onder supervisie van Arcadis- uitgevoerde stroomopgang is namelijk bedoeld om de vissen in de Dommel en het Drongels kanaal stroomopwaarts -richting Gestel- te kunnen laten zwemmen.
De wandelroute vanaf Het Bossche Broek via de Vughterstuw moet nog aangesloten worden op de loopplank die in het voormalige ‘dierenparkje Vughterbrug’ is gelegd. Als ook eenmaal het pontje is gelegd, is ook de Westwal via dat eiland met het Bossche Broek verbonden. 

Aanleg vispassage
De nieuwe vispassage in alle glorie onder aan de Vughterbrug.
foto's ©  Arcadis, november 2003.
foto gerard monté, 2 november 2003.

Vispassage Vughterbrug klaar  26 september 2003.
Maandag 29 september 2003 heeft aannemer Verhoeven uit Kerkdriel de houten brug gelegd van perceel Vughterweg 2 naar het Vughtereiland. Op dat eiland –en onder de Vughterbrug - liepen tientallen jaren eenden, kippen en enkele pauwen. Daarom stond het bekend als dierenparkje Vughterbrug.

De aanleg van de passage gezien van boven af de Vughterbrug. 
foto ©  paul kriele, 16 mei 2003.
Zicht op de recent aangelegde vispassage [rechts] en de stuw gezien vanaf het talud onder de spoorbrug Den Bosch-Eindhoven/Tilburg
Over de stuw komt nog een houten voetgangersbrug te liggen.
Op de voorgrond de vispassage aan de oostkant gezien. Het bruggetje gaf voorheen vanaf het privéterrein van Vughterweg 2 toegang tot het eiland midden onder de Vughterbrug.
foto's © gerard monté, 12 en 19 oktober 2003.
 Zicht vanaf het voormalig dierenparkje onder de brug op Het Bossche Broek. Daar staat nog een oud gemaaltje dat een opvolger kreeg thv De Heun.
Over dit 
ponton werd het afgelopen half jaar materieel aangevoerd.

Het werd afgelopen voorjaar opgeruimd om de vestingwerken beter in het zicht te brengen. Dat wil zeggen: er komen voor het publiek toegankelijke loopbruggen over de Vughterstuw, een trap vanaf de brug en een voetgangerspontje. Die werken bieden de mogelijkheid vanuit de polder het eiland te bereiken en straks aan de buitenzijde van de wallen, om de oude vestingstad te kunnen lopen. Het werk raakte in junivertraagd doordat er een oorlogsbom gevonden werd en men dacht dat er nog meer zouden liggen…… .
De oplevering van de vispassage in de Dommel, dat is weer een ander project van Arcadis [voorheen Heidemij], staat voor volgende week 6 oktober 2003 gepland.
De passage biedt de vissen de mogelijkheid de barrière van de Vughterstuw te nemen en tegen de stroom verder te komen. Stroomopwaarts in de Dommel liggen al vijftien passages van elk 300.000 euro.

Werk aan Vughtereiland en oplevering vispassage   29 september 2003. 
Maandag 29 september 2003 wordt door aannemer Verhoeven uit Kerkdriel de houten brug gelegd van perceel Vughterweg 2 naar het Vughtereiland. Op dat eiland –en onder de Vughterbrug - liepen tientallen jaren eenden, kippen en enkele pauwen. Daarom stond het bekend als dierenparkje Vughterbrug.

Het parkje werd afgelopen voorjaar opgeruimd om de vestingwerken beter in het zicht te brengen. Dat wil zeggen: er komen voor het publiek toegankelijke loopbruggen over de Vughterstuw, een trap vanaf de brug en een voetgangerspontje. Die werken bieden de mogelijkheid vanuit de polder het eiland te bereiken en straks aan de buitenzijde van de wallen, om de oude vestingstad te kunnen lopen. Het werk raakte in junivertraagd doordat er een oorlogsbom gevonden werd en men dacht dat er nog meer zouden liggen…… .


De oplevering van de vispassage in de Dommel, dat is weer een ander project van Arcadis [voorheen Heidemij], staat voor volgende week 6 oktober 2003 gepland. De passage biedt de vissen de mogelijkheid de barrière van de Vughterstuw te nemen en tegen de stroom verder te komen. Stroomopwaarts in de Dommel liggen al vijftien passages van elk 300.000 euro.  
Complicaties aanleg vispassage:
Niet alleen door de vermoedelijke aanwezigheid van bommen uit de Tweede Wereldoorlog [7 mei 2003] , maar ook nadat onverwachte de betreffende locatie waar de vispassage moet komen onder water was komen te staan [week van 23 juni 2003], liep het werk zeker twee maanden vertraging op.


Terug naar boven