Reportage nieuw Vughtereiland

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2003 | Gewijzigd op: 01-12-2012
Onderstaand een impressie van het nieuwe Vughtereiland, dat beter bekend stond als het dierenparkje onder de Vughterbrug.

Gezicht vanaf de Vughterbrug op het eiland [achterin de PNEM] . Duidelijk zijn hier het looppad [Essentpromenade] en de brug over de Vughterstuw te zien. De loopbrug over de stuw in beeld.
-Boven: Ivonne ter Heine van Vughterweg 2, in gesprek met de eilandverzorger Janus van Vugt.
-Rechts [boven]: Het bruggetje vanaf het privé-terrein Vughterweg 2 naar het eiland
.

rechter foto's © gerard monté, 18 december 2003. foto boven © paul kriele, 19 december 2003.

 

Het bruggetje verbindt het perceel Vughterweg 2 met het Vughtereiland. Voorheen lag hier het dierenparkje dat jaren werd verzorgd door Janus van Vugt .  Vanaf de Vughterbrug, werd een wenteltrap aangerbacht naar de loopbrug en naar het pontje naar het gemaal. Het pontje, dat alleen overdag in functie is, mag alleen voor personen ouder dan 16 jaar worden  bediend. 

Het pontje vaart -met handbediening- overdag op en neer tussen het Vughtereiland en de aanlegsteiger bij het gemaal in de polder. 
Een bord geeft de gebruiksregels aan
.
foto's © gerard monté, 18 december 2003. 

Opening Vughtereiland
Vrijdag 19 december 2003 is om 10.00 uur de officiële in gebruikneming van een voetpand rondom de vestingwerken. Met de afronding van de restauratie en inrichting van het Vughtereiland is een verbinding gerealiseerd vanaf de polder het Bossche Broek, via een pont, naar het eiland. Over een stalen brug, die is gebouwd nabij de stuw , komt men uit op het Willemsplein. Ook een doorsteek naar de zuidelijke Dommeloever[ Westwalzijde] onder de Willemsburg door, is mogelijk. 
Al was het niet de eerste handeling die werd verricht, maar wel de meest aansprekende: de opening van de vispassage aangelegd door Arcadis in samenwerking met het Waterschap De Dommel:de twee-jarige kleindochter van de bewoners van Vughterweg 2 Ben & Ivonne Ter Heine gooide mbv opa een tiental vissen in de Dommel.

Met het leeggooien van een teil met vis[windes, kopvoorns, rivierprikken en kwabalen] is symbolisch- door het kleinkind Pleuntje van Ben en Ivonne ter Heine- de vispassage nabij de Vughterweg geopend. Het ritueel was onderdeel van de totale opening van dit project vestingwerken.
 


De foto's van deze ceremonie zijn verloren geraakt.

De gasten op het Vughtereiland op weg naar een andere onthuling: het hekwerk dat de tuin/erf van de familie Ter Heine scheidt van het Vughtereiland.
Ondermeer oud-voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch Cor Gilhaus.


*Over het eiland loopt een pad dat polder, via eiland met het Heetmanplein en straks de Westwal verbindt. Dat pad kreeg de naam Essent-promenade omdat Essent een van de sponsors is dit vestingwerkenproject.
foto's zijn verloren geraakt

In het PNEM-gebouw met gastheer Lou de Vries, directeur van Essent-Netwerken vond de officiële opening plaats.
De gasten togen over het- door De Vries badinerend - het 'PNEM-pad' genoemd, naar de locatie. 

In de commissarissenkamer van Essent [voorheen PNEM] op het Willemsplein hadden de drie voorzitter van drie waterschappen Peter Glas [Watergraaf Waterschap de Dommel], Jan van de Berg [Dijkgraaf Waterschap Maaskant] en de vertrekkende Ad Segers [Watergraaf van Waterschap de Aa] toespraken gehouden. Ook wethouder Jetty Eugster van Openbare Ruimten gaf een speech. Daarin benadrukte zij nog eens de samenwerking en inbreng tussen resp. van, de Bossche banken, waterschappen en Essent . In dit project hebben duurzaamheid en ecologie een plek gevonden , aldus Eugster .

Het ontwerp van het Vughtereiland komt van de bureaus OSLO, Ontwerp Stedelijke en Landschappelijke Omgeving uit Berlicum en van O &O, Ontwerp Openbaar gebied uit Amsterdam
Hierboven op de linker foto staat Peter van Rosmalen [l], proiectleider vestingwerken en Van den Oetelaar[r], voorzitter van het Innovatieplatform Duurzame Meierij'. Van den Oetelaar doopte het pontje door met een chocoladefles tegen het pontje te slaan. Hiermee heeft Den Bosch iets duurzaams teruggegeven aan de Meierij', aldus de voorzitter.
Op de middelste foto neemt Watergraaf Ad Segers afscheid om elders opnieuw een stuw te openen: de 16e en de 17e in een reeks van 110 stuwen die in 2018 gerealiseerd moeten zijn. -foto's © paul kriele, 19 december 2003. 

Rechts gezicht op het eiland vanaf de wenteltrap en links de wenteltrap aan de Vughterbrug.
-foto's © paul kriele, 19 december 2003. 


---------------------------


Terug naar boven