Opheffing dierenparkje Vughterbrug: nodig voor vestingwerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2003 Opheffing dierenparkje:  nodig voor vestingwerken De pauwen, kippen en eenden onder de Vughterbrug zijn definitief verleden tijd. De gemeente heeft het terrein nodig om een voetgangersroute rond de stad via dat eilandje door te trekken.
Het verhaal begon twee jaar geleden met een ruzie over eigendomsrecht van een gebied dat de vier achtereenvolgende bewoners van Vughterweg 2 tien tallen jaren in beheer hebben/hadden [Nieuwsbrief Bastion Oranje, januari 2001]. Een deel daarvan stond bekend als menagerie. De gemeente betwistte onverwacht via de rechter het beheer en gebruik door de bewoners die er veel geld en energie in staken.

Vestingwerk route
Inmiddels is het zover dat de familie ter Heine-de huidige bewoners- overstag zijn gegaan voor de aanleg van een ponton vanaf het Bossche Broek naar het eilandje én de herinrichting daarvan. Dat werk is onderdeel van het project Vestingwerken en vormt een schakel in een voetgangersroute buiten om de stad.
De route loopt vanaf de polder via het eilandje door tot over de Vughterstuw en wordt bereikbaar- vanaf de Vughterbrug en vanaf het Heetmanplein- met stalen trappen en vanaf taluds.
Het dierenparkje, waar de meeste bomen zullen verdwijnen keert terug als een natuurlijke kruidentuin. ’Je geeft de cultuur terug naar de natuur,’ zegt Martin van Osch van het Berlicumse Landschapsarchitectenbureau Oslo samenvattend.

Eerst wordt komend voorjaar door Arcadis de vispassage aangelegd en zullen gelijktijdig al enige voorbereidende werkzaamheden onder de Vughterbrug worden uitgevoerd. Pontje met aanlegsteigers, loopbruggen, trappen en taluds komen komend najaar aan de beurt.
Het meest bekend is het geroep van de pauwen over de stad.
foto's © paul kriele, 28 februari 2003.

Tussen de polder /Dommel en onder de Vughterbrug ligt al decennia lang een dierenparkje.,


Ontknoping geschil dierenparkje 6 maart 2002.
Bewoner Ter Heine en de gemeente hebben het geschil bijgelegd dat bestond over de grond en het beheer van de tuinen grenzend aan Vughterweg 2, het zgn. dierenparkje Vughterbrug.Aanleiding was dat de gemeente ihkv het inzicht brengen van de vestingwerken bruggen wilde slaan van de polder via de landtong en de Vughterstuw naar het Heetmanplein. De gemeente betwiste het eigendomsrecht van een stuk grond dat Ter Heine al jaren benut. 
Na bemiddeling van de rechter die de zaak vanmiddag [6 maart 2002] in ogenschouw kwam nemen [descente], wordt partijen een overeenkomst voorgelegd.
Ter Heine breekt een groot –illegaal aangelegd - terras af aan de achterzijde van Vughterweg 2. Hij mag gebruik blijven maken van zijn tuin en kan ook een deel waarop zijn garage staat kopen ipv huren.


Kijk op het parkje vanaf het Vughterbastion [Chalet Royal]. De gemeente wil ihkv de vestingwerken een bruggetje aanleggen over de Dommel dat polder en Vughterstuw verbindt.
foto' s © paul kriele, 28 februari 2003.

Rechtszaak over voortbestaan dierenparkje Vughterbrug 29 oktober 2001.   
De gemeente eist een doorgang over de taluds onder de Vughterbrug waar bewoner dr. Ter Heine een dierenparkje onderhoudt. Die doorgang is nodig voor het in beeld brengen van de vestingwerken waartoe ook de aanleg van een brug over de Aa en de Vughterstuw hoort.
Al meer dan 70 jaar onderhouden de achter opeenvolgende bewoners van Vughterweg 2 een dierenparkje onder die Vughterbrug. Door het project vestingwerken komt het voortbestaan van dat parkje in gevaar. 
In overleg zijn bewoner en gemeente niet tot een akkoord kunnen komen. Enerzijds is Ter Heine bereid een illegaal aangelegde vlonder-met-terras weg te halen, anderzijds erkent de gemeente het gewoonterecht dat de bewoner opeist van een al jaren benutte strook gemeentegrond voor garage met carpoort. Maar het dierenparkje en de privacy wil Ter Heine niet aan de gemeenteplannen prijsgeven. 
In een door de gemeente aangespannen rechtszaak volgt de ontknoping rond realisatie van de plannen die Ter Heine overigens niet bestrijdt.  

Zicht op het dierenparkje vanaf Vughterbastion.

foto © Cees de Kok, een opname uit 2001.
 

Einde dierenparkje Vughterbrug [III]
Bij velen bekend is de Vughterbrug en meer nog Chalet Royal. Precies onderaan die Vughterbrug ligt al jaren een dierenparkje. Dat parkje wordt bedreigd. Het meest recente nieuws [Nieuwsbrief 5 maart 2002] is, dat de rechter die over het geschil uitspraak moet doen, woensdag 6 maart 2002 een bezoek brengt aan het parkje.

Mededeling
[II] 17 november 2002.
Recent [17-11-2001] kwamen wij te horen dat de rechtszaak die de gemeente tegen bewoner Ter Heine aanspant is verschoven naar 2002.

Via internet ontvingen wij de mededeling dat nog in de tijd vóór bewoning door Smits, de zakenman Van Valkenburg [voormalig eigenaar dierenwinkel] het parkje kort na de oorlog beheerde en recht van overpad had.

Einde dierenparkje Vughterbrug [I]  27 januari 2001]   
Dat idyllisch gelegen terrein, bij iedereen bekend als het dierenparkje onder de Vughterbrug, dateert van ver vóór de oorlog. De gemeentegrond is al die tijd in gebruik geweest bij bewoners van Vughterweg 2.  
Voor de aanleg van een brug over de Vughterstuw en een doorgang onder de brug ihkv de vestingwerken, eist de gemeente de grond op.

Al van voor de oorlog [40-45] gaat de historie terug. Onder het eigendom van J.van Baalen, de toenmalige adj. directeur van Gemeente Werken, was er sprake van een zgn. menagerie.  
Van Baalen liet er pauwen lopen waardoor het park wijd en zijd bekend raakte.

De volgende bewoner, Jos Smits van de schoenenzaak, had voor 25 gulden per jaar het vruchtgebruik van de grond Smits, een duivenmelker, bereidde het parkje uit met zwanen, ganzen en ander ‘gerei’. Zoon Smits maakt in zijn terugblik onderscheid tussen grond van het waterschap [de kades] en grond van de gemeente [de tuin en carport].  

Vanaf 1975 was het muzikant Piet Kersten die 200 gulden per jaar betaalde en de traditie van het dierenpark voortzette tot 1986 toen ter Heine eigenaar werd.  
De huidige bewoner Ben ter Heine werd voor een fait accompli geplaatst: eerstens werd de pacht met factor 26 verveelvoudigd, bovendien eist de gemeente teruggave van een deel van de 500 vierkante meter én afbraak van de opstallen.  
Ter Heine, die er het nodige heeft geïnvesteerd, beroept zich op een jarenlange gedoogsituatie en zegt dat de gemeente niet consequent is. De voorstellen over- dan weer koop en dan weer huur- zijn nimmer geëffectueerd.  
De gemeente wil in een dagvaarding [vrijdag 2 februari 2001] de zaak opgelost zien.

Opzet artikel, start 19 juni 2000/recent januari 2004.


Terug naar boven