Twintig partijen investeren 67 miljoen in gebied Maasroute

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2012 | Gewijzigd op: 12-12-2012
Twintig partijen* investeren € 67 miljoen in de fysieke kwaliteit van het gebied langs de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk, de zogenaamde Oostelijke Langstraat, ook wel Maasrouteweg. De regio gaat er fors op vooruit qua  infrastructuur, natuur, water en leefbaarheid. Vandaag werd hiervoor  in aanwezigheid van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu  een overeenkomst getekend.

Met de toegezegde € 67 miljoen is driekwart van het benodigde budget rond. De partijen doen een appel aan het rijk om voor beheer en onderhoud van rijkswegen op een slimme en creatieve manier aan te wenden.
Vrijwillige hogere OZB bedrijfsleven
De bedrijvenplatformen van Waalwijk en Heusden vinden de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. Op hun verzoek draagt het bedrijfsleven in die gemeentes via een vrijwillige verhoging van de OZB € 15 miljoen bij aan de investeringen. In de plannen sluit de A59 beter aan op het onderliggende wegennetwerk.

Projecten voor verkeer en natuur
De Oostelijke Langstraat bestaat uit een groot aantal projecten die de Oost-West-verkeersdoorstroming over en Noord-Zuid-natuurverbindingen onder de A59 bevorderen. Door volwaardige knooppunten te realiseren bij Drunen-West en Den Bosch-West kunnen vier afritten gesloten worden. Hierdoor wordt regionaal verkeer van de snelweg geweerd en verdwijnen enkele zeer korte toeritten.
Verder zullen twee ecopassages bij Waalwijk en Vlijmen de natuur ten Noorden en ten Zuiden van de A59 met elkaar verbinden. Zo ontstaat door een verlenging van de A59-brug over het Drongelens kanaal een 25 meter brede ecologische onderdoorgang die het rivierengebied van de Maas verbindt met het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het Waterschap Aa en Maas realiseert een waterberging om extreem hoge waterstanden bij Den Bosch op te kunnen vangen.

*Deelnemende partijen
De partijen die bij de integrale aanpak van de Oostelijke Langstraat een actieve rol spelen zijn de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk, ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, MKB Heusden, Bedrijvenplatform Waalwijk, Kamer van Koophandel Brabant, Recron Brabant, Eigen Vervoerders Organisatie (EVO), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Brabants Particulier Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Heusdens Bedrijvenplatform en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.