76 miljoen voor omgeving Maasroute / A59

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-09-2013 | Gewijzigd op: 26-09-2013
Een breed consortium* investeert  € 76 miljoen in de fysieke kwaliteit van het gebied langs de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk, de zogenaamde Oostelijke Langstraat. Dat geld wordt besteed aan infrastructuur, natuur, water en leefbaarheid in die regio.
In deze gebiedsversterking participeren twintig partijen [vandaag werd een bestuursovereenkomst getekend] uit de sectoren overheid, land- en tuinbouw, bedrijfsleven, natuur en andere maatschappelijke sectoren.

Verkeersdoorstroming Oost-West/vervanging smalle brug
De Oostelijke Langstraat bestaat uit een groot aantal projecten die de Oost-West-verkeersdoorstroming over de A59 bevorderen. Door volwaardige knooppunten te realiseren bij Drunen-West en Den Bosch-West [aanleg half klaverblad] kunnen korte afritten [o.a. afslag Vlijmen] gesloten worden. Door de aanleg van aparte langzaamverkeerswegen [tbv tractoren en fietsers] los van de Maasroute, wordt het autoverkeer op die Maasroute niet meer gehinderd.
Ook de tamelijk smalle brug [70km !] bij het Drongelens kanaal wordt vervangen.

Bij Vlijmen wordt een half klaverblad aangelegd en langzaam verkeer -door afzonderlijke wegen- geweerd van de snelweg.

Natuurpassages Noord-Zuid
Twee ecopassages bij Waalwijk en Vlijmen [brug Drongelens kanaal] gaan de natuur [ecologische zone] ten Noorden en ten Zuiden van de A59 met elkaar verbinden tot een ecologische zone. Bij Vlijmen wordt hoogwaterbescherming gecombineerd met natuur in de vorm van een 'ecotunnel'.

*De partijen in het brede consortium
De  provincie, Waterschap Aa en Maas, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk, ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, MKB Heusden, Bedrijvenplatform Waalwijk, Kamer van Koophandel Brabant, Recron Brabant, Eigen Vervoerders Organisatie (EVO), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Brabants Particulier Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Heusdens Bedrijvenplatform en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.