MAASPOORT KIDS pakt de draad weer op

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2019 | Gewijzigd op: 03-09-2019
Maaspoort Kids pakt toch weer de draad op.


Stichting Maaspoort Kids wil de draad weer oppakken na periode van bezinning.  
 
In maart 2019 besloot het bestuur van Maaspoort Kids de activiteiten te stoppen. Aanleiding was de aanhoudende stroom van tegenslagen en ontbreken van ondersteuning en waardering van benodigde instellingen.   
Na een rustperiode is het bestuur weer om tafel gaan zitten en heeft ook met de gemeente gesproken. Ondanks dat daar nog geen concrete acties uit zijn voortgekomen zijn we weer positief over de toekomst.  
Subsidies: Helaas zijn er op korte termijn geen mogelijkheden om de aanvragen voor de activiteiten de versoepelen. Wel wil de gemeente, en de wijkmanager aansturen op een soepeler verloop en vooral op een positieve insteek. Ook is er gesproken over een andere vorm van subsidie waar nog overleg over moet plaatsvinden. 
 Eigen ruimte Helaas kan de gemeente voor ons geen “eigen” ruimte beschikbaar stellen, naast de toegezegde ruimte om met het bestuur te overleggen en een kleine opslag mogelijkheid in de Schans.Omdat dat beperkt in de groei gaan wij zelf op zoek naar een zelfstandig onderkomen. 
Maaspoort Kids wil graag kinderactiviteiten organiseren in de wijk. Helaas kunnen we dat niet zonder hulp en betrokkenheid uit de wijk. Wij zoeken dan ook Maaspoorters die willen meehelpen met het uitvoeren van deze activiteiten, of het leuk vinden deze activiteiten te bedenken en verder uit te werken. We willen een groep gaan vormen met “vaste” Maaspoorters waar we op kunnen bouwen. Daarnaast zoeken we nog uitbreiding van het bestuur. Op korte termijn willen we een infoavond organiseren. 
 
We hebben ons weer kandidaat gesteld voor de Rabo ClubSupport en hopen vanaf 27 september op jullie stem(men). Met deze opbrengst willen wij onze kinderactiviteiten verder uitbreiden.  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Bericht van 10 april 20190 Maaspoort Kids stopt
De gemeente antwoordt [brief van 09042019] op brief van PvdA -raadsleden VanRooij en Slikker [dd.26032019], dat er met MAASPOORT KIDS op 27 maart een gesprek is geweest met wethouder Geers, dat de zaal in de Schans die zij gebruikt multifunctioneel is, dat er een afdekvloer in de zaal [bijv. met Sinterklaas] noodzakelijk is,  dat  er voor de vereniging geen aparte ruimte beschikbaar is/ noch een zelfstandige  huisvesting.
. Afgesproken is dat de gemeente de verantwoording en kosten draagt voor het leggen van de vloer en Maaspoort Kids voor het schoon opleveren. 

 We respecteren de beslissing van Maaspoort Kids en reiken de hand voor samenwerking mocht daar in de toekomst weer sprake van zijn. Uiteraard passend binnen de randvoorwaarden van het gemeentelijk beleid.


Bericht van 25 maart 2019 MAASPOORT KIDS stopt

MAASPOOORT KIDS de geheel uit vrijwilligers bestaande groep die zich inzet voor de jeugd in Maaspoort stopt na 3,5 jaar. In een persbericht meldt het bestuur wat de tegenslagen zijn de verplichte afhankelijkheid van andere organisaties als de wijkraad en de gemeentenen  het pakket aan bureaucratie  die door instanties ons verplicht wordt gesteld om nog niet te spreken van onterechte opzadelen van kosten, zoals gebeurt bij het gebruik van de sporthal De Schans waar Maaspoort Kids zelf voor een beschermende vloer moet zorgen.
Ook het uitblijven na talrijke verzoeken aan de wethouder om een eigen honk, stelt ons erg teleur. Al die punten bij elkaar genomen hebben er toe geleid dat stoppen met dit werk, zo schrijven Eric Hendrixen, Alex Tiebosch en Barry Kanters in een brief van 25 maart 2019. 

Terug naar boven