Maaspoort belicht: berichten tot april 2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-04-2008 | Gewijzigd op: 13-07-2011
Zicht op de Maasbruggen vanuit een luchtballon.
 
foto © peter van gogh,16 augustus 2005.
 
Geschiedenis Maaspoort [grondeigenaren +planontwikkeling]
Het rommelige Noord
Empelse Eendenkooi
Bolwoningen -18 mei 2005
Voorgeschiedenis
Planontwikkeling
Wijkfeest weekeinde van 11 t/m13 april 10 april 2008
Opening Sporthal Flik Flak 4 april 2008.
Nieuwe Flik-Flaksporthal, 11 januari 2008.
Heropening Maaspoortsporthal, 21 september 2006.
Flatbalkons Maaspoort ondersteund  den bosch, 12 december 2006
Opening woongroep Kleurrijk den bosch, 2 september 2006.
Nieuw Jongerencentrum  / den bosch, 22 juni 2006.
Woongroep De Toekomst klaar -23 december 2005. 
Winkelcentrum Maaspoort  - mei 2005
Maasboulevard
Hoogste punt Brede School -27 april 2005

Er zijn ook aparte pagina's over  Engelen,  Rompert,  Noord en Bokhoven.
====================================

Inleiding:  Maaspoort dynamisch, maar weinig Bosch
Lang is/was Maaspoort de jongste Bossche stadswijk. Vergelijkingen met de daarvoor ontstane wijk Kruiskamp gaan hier niet op.. De stedenbouwkundigen beoogden een andere opzet: rianter, meer variatie in de woningbouw en het aspect groen moest er nadrukkelijk aanwezig zijn. De confrontatie met een rivier deed zich hier voor het eerst voor. In die aanlooptijd mochten de uiterwaarden niet worden aangetast. Aanvankelijk zag de nieuwbouw langszij de Maas er dorpsachtig uit. Naar gelang de jaren verstreken stuurden de stedenbouwkundigen [en ook 'de politiek'] hun visie bij. In die ontwikkeling lagen er alsnog kansen voor enige [hoog-]bouw van allure.. 's-Hertogenbosch stad aan de rivier' was een feit. Stad over de rivier, ligt nog in het verschiet.
Voor de Rompert/Noord is een aparte pagina opgezet.[ klik op Rompert]

Aan de Hambakenweg staat het kantoor van Fortis dat voorheen Tulip huisvestte. Het voormalige Tulipkantoor.
Boven: De flats Metropolis aan de Maasboulevard.
Rechter foto: de drie elementen, Aarde Water, Vuur en Lucht.
Links: het weggetje dat loopt tussen de Maasdijk en Café Treurenburg. 

 foto's © gerard monté, 30 december 2007.
 

In 1991 schreven we: Maaspoort de allernieuwste wijk van Den Bosch, zo nieuw dat inwoners vinden dat ze niet meer in de stad wonen. Iets gelijksoortigs: Uit een woningonderzoek [14-9-1988] bleek dat Noord en Maaspoort het minst in trek waren.....
Maaspoort ligt noordelijk boven de verlengde Maasrouteweg A59 en westelijk van de rondweg en westelijk van de spoorlijn naar Utrecht.
Grootsteeds en wijds doet de opname aan gemaakt in de uiterwaarden van de Maas westelijk van Oud-Empel. Gezicht op de spoorbrug en verkeersbrug bij Hedel en op de Maasvallei en Maasboulevard.

foto © gerard monté, 26 februari 2000

De wijken die onder/zuidelijk van Maaspoort liggen zoals de Hambaken, de Reit en de Morgen behoren nog tot Den Bosch -Noord. Onder ''Orthen' was dat abusievelijk verkeerd genoteerd.
Maaspoort de naam klinkt nu nog logischer, dan twintig jaar geleden toen er nog geen sprake was van Maasvallei en Maasboulevard. Of Den Bosch ooit over de Maas bouwt is nu nog de vraag, maar ligt wel voor de hand.

De bouw op Maaspoort begon in 1977 toen 700 huizen gereed kwamen. In de planning waren 6.000 huizen voorzien. In 1991 lag de stand op 4.400. Voor actuele cijfers ben ik in afwachting van het jaarverslag. Momenteel wonen er 40.000 mensen, daarbij zijn Oud-Empel, Orthen en Noord meegeteld.

-Voorgeschiedenis: voormalige grondeigenaren
In Maaspoort bezat onder andere de Empelse familie De Bekker grond. Ook Jac Sienstra kreeg in de onderhandelingen met de gemeente, beter bekend als de BVG-affaire, ter compensatie op de Reit grond aangeboden om daar huizen te bouwen. In december 1988 kocht de gemeente het laatst stukje grond van A.Coppens aan de Sluisweg ter grootte van 2,1 hectare
Zeker één bedrijf heeft in de beginjaren zeventig miljoenen verlies geleden aan het vroegtijdig wegkopen van grond nog voordat de ambtenaren van de gemeente Den Bosch dat kon doen. Bouwmaatschappij Heembeton, voorheen Neduco, kocht 35 hectare grond aan de Maasdijk in plan V. Maar de gemeente betaalde later aan die bouwmaatschappij slechts ƒ4,35 per vierkante meter terwijl de prijs die de boeren vroegen, rond de tien gulden is geweest.

-planontwikkeling
In de planontwikkeling van Bureau Kuiper Compagnons is uiteraard van het polderlandschap uitgegaan, zoals dat straks ook bij de Groote Wielen in Rosmalen gebeurt. Dat blijkt onder meer uit de naamgeving van straten, handhaving van sloten en bijvoorbeeld de karakteristieke Sluisweg en Doornkampsteeg.
Respect voor de uiterwaarden klonk twintig jaar geleden onder druk van de milieubeweging en natuurbeschermers sterk door bij de plannen. Wethouder Dona die ook al in de binnenstad de gaatjes had willen vullen heeft er later spijt van gekregen? In het daaropvolgende College is dat beleid omgegooid. Maar de Maasboulevard in de huidige opzet is maar een poging een [Maas-] poort tot de stad te bouwen.
De wijk die Den Bosch tot aan de Maas bracht, laat zien dat er ook ge\'ebxperimenteerd werd in de woningbouw. Dat begon met de vijftig bolwoningen van Dries Kreykamp, voortgezet in de grasdaken en het MW-2 project van Renz Peijnenborgh en de mindere experimentele maar wel luxe Aqua Ducis-woningen in de Italiaanse wijk.

Scouting bij 't Geerke nabij de Maaspoortroute. Avonturenland bij 't Geerke.
Boven: Willibrorduskerk bij Durendael.
Rechts: Flats bij de Noorderplas

Rechts boven: Kunstwerk bij Durendael.

foto © gerard monté, 10 augustus 2006
.

politiek/sociaal-/maatschappelijk
Maaspoort is de wijk met de minste ouderen [slechts 5%] en de meeste jongeren. In de jaren tachtig registreerde de afdeling Bevolking van de gemeente 175 geboorten per jaar.
Een wijk dat uiteraard ook zijn problemen met de jeugd kent. Daar doet geen buurthuis of hangplek iets aan. Sommigen wijken tellen 30-40% jongeren onder de twintig jaar. Of die leeftijdsopbouw ook iets met het stemgedrag heeft te maken? Waarschijnlijk is de premievrije woningbouw in Zilverpark en Aqua Ducis meer gerelateerd aan de voorkeur voor VVD en D'66.
De nieuwigheid is er in Maaspoort na 25 bouwjaren wel af. Daar tegenover staat dat op Maaspoort, beter gezegd even oostelijk van Oud -Empel, restanten van een Romeinse bewoning zijn gevonden. De Tempel van Empel klinkt wellicht bekender in de oren. Helaas ontbrak het geld enige tekenen aan die tempel terug te brengen.
Eigentijdse centra zijn de r.k. kerk, gewijd aan St. Willibrord, een van Nederlands eerste missionarissen, de wijkcentra en sporthal Maaspoort. De winkelcentra Lokerenpassage en Rompertpassage vormen ook een - bijna dagelijks - ontmoetingscentrum.

langssport en spel
Sporthal Maaspoort is al genoemd, daar tegenover ligt een hal, gebruikt als paardenmanege, skatehal en tegenwoordig... Vele sportverenigingen zijn- gedwongen of niet- naar Maaspoort verhuisd zoals voetbalvereniging Wilhelmina dat koos voor de Saren, maar ook andere clubs, afkomstig van de Wolfsdonken maakten er een nieuwe start.
industrie & showbiss
Momenteel [najaar 2006/voorjaar 2007 staat bedrijfspark Treurenburg, gelegen langszij de oostelijke parallelweg naar Hedel, gepland om het nieuwste Bossche bedrijfspark te worden, bedrijfspark Maaspoort, oostelijk langs het spoor naar Utrecht, is voor Maaspoort het economisch centrum. Daar vestigden zich computergiganten op het High Techpark, en andere bedrijven langs en nabij de Zilverberg met Vendex [Dixons], de verffabriek SPS, Van Gend & Loos, drukkerijen, transportbedrijven en de oudste aardappelgroothandel Van Oord & Zn. aan de Larenweg.
Wat velen niet weten is dat Bosschenaar, tv-presentator en musicalproducent [Piaff] Albert Verlinde aan de Goudsbloemvallei een eigen bureau heeft onder de naam Albert Verlinde Produkties.

Het rommelige Noord
Noord, de stadsuitbreiding ten noorden van Orthen staat niet echt goed bekend. In die wijken kwamen veel Bosschenaren te wonen uit volksbuurten. Voor een deel van de Hambaken geldt dat nog het sterkste. In deze wijk veranderde de straatnamen als gevolg van een slecht imago. De namen in Hambaken-Westzijde verwijzen naar planeten en hemellichamen. Na de sloop van de Vogelwijk trokken veel bewoners naar de Graafsewijk en naar de Hambaken. Ook bewoners van de Ereprijsstraat en Kogelbloemstraat-Noord gingen uit hun wijk weg.
Bij Noord hoort niet alleen de Hambaken, ook de Rompert de Haren en de Slagen de Reit en Donk liggen in Den Bosch-Noord.

De wijk Noord kent geen echte architectuur. De wijk is saai opgezet, de straatverwijzing, zoals vierde of zesde Hambaken, werkt verwarrend. Het is al met al een rommelige wijk geworden die een goedkope uitstraling heeft.
Als reactie daarop is de uitbreiding in Maaspoort anders aangepakt. De stedenbouwkundigen zijn hier uitgegaan van een indeling met hofjes en een opzet met [bomen-] lanen.
Voor deze wijk is de pagina Rompert/Noord opgezet.

Empelse eendenkooi
Aan de schanssteeg in Empel ligt de eendenkooi Maaspoort voorheen in bezit van Willem Godschalx. Maar in 1956 kwam het gebied van circa vier hectare in eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch. Meer dan drie eeuwen geleden kreeg Renier van Meerwijk toestemming daar eenden te vangen. Een eendenkooi bestaat meestal uit een vijver met uitlopers die smal eindigen. Op de uiteinden van die sloten komen de eenden in een valkooi terecht. Vroeger gingen ze dan naar de poelier, maar tegenwoordig worden de eenden gevangen en geringd.

Bolwoningen

Vanuit een luchtballon fotografeerde Gerard Monté het bollenveld op Maaspoort.

Het bollenveld gezien vanaf een luchtballon die zich al over de Maas bevond. -foto's © gerard monté, 18 mei 2005

Maasboulevard
Links : Achter dit flatblok staan de vier-elementenflats: Ignis [vuur], Aera [lucht], Terra [aarde] en Aqua [water] .
Op de achtergrond is nog net Metropolis zichtbaar.
De Maas stroomt links.
Boven: Metropolis, een erg opvallend en sierlijk gebouw vanaf noordoost en zuidwest gezien. 

foto's © gerard monté, 14 augustus 2003.
 

De naam voor het nieuwe bedrijfsterrein wordt niet Treurenburg, maar Maaspoort...
Opmerking
; Gelukkig is deze ommissie in 2009 hersteld en teruggedraaid naar 'Treurenburg'.
Een restant van de oude rijksweg naar Hedel: Café Treurenburg.
 


 foto's © gerard monté, 14 augustus 2003


Langs de oude rijksweg naar Hedel is een nieuwe bedrijfsterrein en zelfs een windmolen gesitueerd. Het komt tussen het spoor naar Utrecht en de betonweg te liggen

Berichten:
Wijkfeest weekeinde van 11 t/m13 april 10 april 2008
In het weekeinde van vrijdag 11 april t/m zondag 13 april 2008 presenteert Maaspoort zich aan de bewoners met kermisattracties, n dj Djumbo], dans- en sportdemo's, streetdance, de zingende Amsterdamse groentenboer Edwin en bijv. ook een ballonnenwedstrijd. Het stichtingsbestuur Wijkfeest Maaspoort is de grote motor achter de evenementen die drie dagen duren. Het wijkfeest speelt zich af op en rond het Goulmy Baarplein. De organisatie kreeg medewerking van o.a. vele vrijwilligers en van de scholen Meander en 't Schrijverke.
Opening sporthal Flik Flak in Maaspoort 4 april 2008.
Vrijdag 4 april 208 werd in aanwezigheid van de directeur generaal van het Ministerie van o.a. Sportzaken, Hans de Goeij, burgemeester Rombouts, wethouder Rodney Weterings en gedeputeerde Thoon Essed de sporthal Flik Flak op Maaspoort geopend. De ceremonie kreeg opluistering met een theatrale muziekshow van TotaalTheater 's -Hertogenbosch. Marc Romers regisseerde de show met ondermeer leden van Flik Flak Youri van Gelder en Jeffrey Wammus en zangeres Alma Nieta die vanuit een hoge positie het publiek toezong. De sporthal houdt zondag 6 april 2008 open dag.

de directeur generaal van het Ministerie van Sportzaken Hans de Goeij.  Het proosten na de opening met burgemeester Rombouts en Wendy Vos directeur van de sporthal [m.]
Directeur generaal Min.VWS Hans de Goeij [2e v.r.], wethouder Rodney Weterings [r.] poseren met Jeffrey Wammus [2e v.l.] en Youri van Gelder [l.]. Turner Jeffrey Wammus van Flik Flak aan de polsstokken.
foto's © rob hoogeboom, 4 april 2008.
 

De gedeputeerde van de Provincie Thoon Essed in zijn toespraak en rechts Kenny G in de muzikale opening.  foto's © rob hoogeboom, 4 april 2008.
De muzikale act onder regie van Marc Romers. Turner Youri van Gelder in de openingsshow

 
De wereldbol werd gemaakt door Thoon Essed, de turners en wethouder Rodney Weterings. De tractatie bij de opening van de nieuwe Flik-Flaksporthal. 

foto's © rob hoogeboom, 4 april 2008.

Nieuwe Flik Flak sporthal 11 januari 2008
Turnvereniging Flik-flak telt zo'n 2000 leden. Met veel vrijwilligers wordt de nieuwe hal nu ingericht. Er is een groot aantal hallen in het gebouw met behalve de begane grond 3 verdiepingen. Het gebouw is ook binnen helder en oogt fris, heel anders dan de vroegere gymzalen.

De nieuwe hal voor turnvereniging Flik-Flak op Maaspoort met logo [r.]en entree [boven] .  -foto's © gerard monté, 10 januari 2008

Binnenplaats.
Uitzicht op de ingang van de bowlinghal en Maaspoortsporthal.

Rond de nieuwe Flik-Flak-hal liggen de bowling, de Maaspoort-hal met Eiffel-towers en tennisbanen.
Het is een multi-functioneel gebouw geworden, van allerlei turn- en danszalen tot buitenschoolse opvang, een opleidingenruimte en een slaapverblijf voor 20 sporters. Er komt ook een opleiding van het KW1-College in een een onderzoekslaboratorium van oa het Jeroen-Boschziekenhuis. De kantoren hebben glaswanden langs de gang waaraan ze liggen en in de centrale foyer kan en in een aantal van de hallen de sporters bezig zien. 

Tussendoor de buurman Bowlingbaan en Maaspoortsporthal

De Maaspoortsporthal met entree .en uitzicht op tennisbanen. 
 
Links: De ingang  en entree van de Maaspoortsporthal. 
Boven: de speelhal van basketbalclub EiffelTower
s
 

De bowlinghal.

Bowlinghal met banen. 
-foto's © gerard monté, 10 januari 2008.
 

Vervolg Flik Flak-hal

Buitenschoolse opvang kinderen en personeelsverblijf.   
De ventilatie, slaapplaats voor -internationale- sporters foto's © gerard monté, 10 januari 2008. 

   
Opleidingslokaal. Theaterspeelhal met ringen van Youri van Gelder [links]. Van Gelder oefent nu nog in de theaterzaal maar kan dat straks doen op een vaste plaats in de turnhal voor de selectie.
   
Boven: Recreatieturnhal.
Rechtsboven: Multifunctionele zaal.
Rechts: Hal voor het kleinere sportpubliek.

foto's © gerard monté, 10 januari 2007.
 
 

Foyer [tijdelijke inrichting]. 
 
 Kleedkamers.
Danszaal voor streetdance. Op etage, danszaal voor andere dansen.
 
foto's © gerard monté, 10 januari 2007.

Muziekregelaar van geluidsinstallatie die voor elke zaal aparte muziek regelt Fred van de Mosselaer bij geluidsinstallatie.
Kleine vergaderkamer Fitnesszaal.
foto's © gerard monté, 10 januari 2007.

Boven: Damesturnhal rechts met valkuilen
Rechts: herenturnhal voor Ned.Selectie met raam uit laboratorium JB-ziekenhuis [bovenin].

 
foto's © gerard monté, 10 januari 2007.


Acrobatiekzaal.  Dojo voor vechtsporten.
 

Heropening sporthal Maaspoort   21 september 2006.
Vrijdag 29 september 2006 heropent wethouder Rodney Weterings de verbouwde sporthal op Maaspoort. Dat gebeurt na een inleiding door M.van Rooijen over de imagoverbetering van de stad door accommodaties op gebied van de topsport. 
Maar de kantoren en de kleedruimten zijn eigenlijk nog niet echt af. 
De hal zelf ziet er dankzij enkele technische ingrepen en nieuwe kleuren gloed-nieuw uit. De tribunes zijn machinaal verstelbaar en kunnen aan nog meer publiek -veilige- zitplaatsen bieden. De entree en foyer zijn verruimd. Door de upgrading voldoet de hal aan de eisen voor top-sportevenementen die grote stromen publiek zullen trekken. 
De bowlingbaan heeft een aparte entree gekregen en ook de accomodaties voor de horeca en de gasten zijn vernieuwd. 'Sporthal Maaspoort wil zich gaan richten op topsportevenementen, entertainment en business-to-businessactiviteiten, aldus de manager .

Nieuw aanzien van de sporthal Maaspoort

Overzicht met neergelaten wedstrijdborden.

foto's © gerard monté, 20 september 2006.
 
De tribunes die met technisch vernuft zijn gerenoveerd. In deze situatie met neergeklapte stoeltjes. Om de uitschuifbare tribunes te kunnen bedienen zijn deze voorzien van zware motoren.
 

De heropening vindt plaats op vrijdagmiddag 22 september 2006. Gastheer is Marc Ghering, manager van de sporthal. Marc van Rooijen, van organisatiebureau Party Company houdt bij deze ceremonie een inleiding over de uitstraling die de stad kan genieten, dankzij goede accommodaties op gebied van de topsport.

Boven:  De entree rechts voor de bowlingbaan. 
en rechts de entree met entreehal. 
foto's © gerard monté, 20 september 2006.
 
De toekomstige kleedruimtenen rechts de nieuwe bar.

Links: Het kunstwerk dat nabij de bowlingbaan [Harendonkweg] staat opgesteld, raakt zoek in het groen. Het heeft als naam Spinneweb.


foto's © gerard monté, 20 september 2006.

Start nieuw jongerencentrum De Poort   22 juni 2006. 
Met een officiële ondertekening is de start gemaakt voor realisatie van een nieuw activiteitencentrum De Poort in Empel. Het nieuwe gebouw aan ’t Geerke, dat gerealiseerd wordt mmv gemeente en wooncorporatie SSW – vandaar die ondertekening - vervangt de noodgebouwen aan Oudaanstede. Van het gebouw dat gesitueerd is in de hoek van de Maasroute en westelijk van de Maaspoortweg moet -in de visie van de gemeente - een architectonisch hoogstandje worden. Daarom werd naar een partner gezocht. SSW neemt enkele etages in tbv woningen voor maatschappelijke opvang, jeugdzorg en short-stayhuizen. Het centrum zelf [bgg] bevat een tienercafé en een internetcafé, een multi-functionele zaal, een knutsellokaal en kantoren. Verwacht wordt dat dit ontwerp van de Eindhovense architect Frans Compen, na de start in voorjaar 2007, een jaar later opgeleverd kan worden

Flatbalkons Maaspoort ondersteund   12 december 2006 
Ook Den Bosch heeft zijn –bijna - ingezakte flatbalkons. De woningcorporatie SWH heeft de vorige week een achttal balkons van seniorenflats aan de Kleurrijk in Maaspoort met stempels ondersteund. Na een slechte afwatering op een van de balkons was gebleken, dat er van een verzakking van enkele millimeters sprake is. Bij een extreme belasting zouden de balkons niet voldoen. De ondersteuning blijft totdat binnen enkele maanden een definitieve oplossing is gevonden, aldus directeur Bas Maassen van SWH. 
Kleurrijk, dat onlangs nog feestelijk werd geopend [zie hieronder] , bestaat uit 9 senioren flats en 11 wooneenheden voor meisjes met een verstandelijke beperking. Acht van de negen seniorenflats kampen met dit probleem. 

Kleurrijke opening Genhoes    2 september 2006.
Zaterdag 2 september 2006 opende wethouder Jetty Eugster officieel het woonappartementengebouw Kleurrijk aan de Genhoes in Maaspoort. Dat is een verblijf voor een woongroep van 11 verstandelijk gehandicapte meiden. Die groep is ontstaan uit logeerpartijtjes van vriendinnen die bij elkaar in een huis wilden gaan wonen. Dankzij de grote inzet van hun ouders en met medewerking van de SWH is woongroep Kleurrijk tot stand gekomen. Ook de gemeente heeft hiervoor faciliterend werk geleverd. 
De SWH is, zoals directeur Maasen aangaf, naast dit initiatief met nog vijf vergelijkbare projecten bezig. 
DeStichting Philidelphia-zorg ondersteunde de bouw en de opzet . Zie ook www.philadelphia.nl


Directeur SWH Bas Maassen kondigt nog eens 5 van dergelijke projecten aan.
Het gebouw links aan de Genhoes gezien vanaf de Lookerenpassage.  

foto's © gerard monté, 2 september 2006. 
 
directeur Fonds voor Gehandicaptenzorg Jan Wouters biedt een cheque aan twv 7.000 euro tbv de inrichting van de gezamenlijke ruimten. de secretariaatsmedewerkers van 'De Toekomst' Hans en Annemie van den Heuvel ontvingen van de meiden een medaille. 
foto's © gerard monté, 2 september 2006. 

De meiden dansten olv danseressen van de Muzerije de flamenco. Dat optreden leverde veel bijval op en ontlokte wethouder Eugster zelfs een welgemeend olé. 

foto's © gerard monté, 2 september 2006. 

 
 
   
Het kunstwerk is in de benedenhal opgehangen. Rechts: de onthulling van het kunstwerk dat in delen door de bewoonsters is gerealiseerd.  Saskia van der Linden die de meiden heeft begeleid bij het maken van hun kunstwerk
 
Het kunstwerk van Joan Dinsbach dat door wethouder aan de woongroep werd geschonken Bewoonster Esther geeft uitleg over de door haar gewonnen prijs. 
foto's © gerard monté, 2 september 2006. 
 
 
Links boven: cadeaus van de Stichting Philadelphia
Boven: zorgewoonster Floor begint met wethouder Jetty Eugster aan een rondleiding door hun woongroep. 
Links: 
Bewoonster Anne-Peet bij twee schilderijen in het trappenhuis. Rechts de ontspanningsruimte.

 
 

Indrukken van vlnr. badkamer, slaapkamer en woonkamer. 
Rondleiding door het huis met Floor door o.a. de Badkamer, rechts-boven  de ontspanningsruimte.
Rechts: Bewoonster Elleke geeft huiskamerconcert
.


foto's © gerard monté, 2 september 2006.
 

Woongroep De Toekomst op Maaspoort ingewijd 23 december 2005.
Vanmiddag - vrijdag 23 december 2005- is met een officieel tintje de sleuteloverdracht gebeurd van het de kleine - toekomstige woongroep op de Genhoes in Maaspoort. Dit project is een samenwerking tussen de ouders, de woningcorporatie SWH en de zorginstelling Philadelphia. Het heeft allemaal wel lang geduurd voordat deze ceremonie kon plaatsvinden. Op de Genhoes komen elf meiden met een verstandelijke handicap te wonen. De inrichting van de huizen, waarvan in september 2005 het hoogste punt werd bereikt, gebeurt in januari 2006. De bewoners hebben er de naam Kleurrijk aan gegeven. 

In hetzelfde complex zijn ook 9 seniorenappartementen gerealiseerd, die ook in januari betrokken zullen worden. De sleuteloverdracht en straks de bewoning is de apotheose van een proces dat 6 jaar geleden in gang werd gezet over een mogelijke zelfstandige woonruimte voor de dochters van de betrokken ouders. In maart 2005 ging pas de eerste paal de grond in.

Onder het scherpziende toezicht van de kerstman -[directeur B. Maassen van de SWH]- die per arrenslee was gearriveerd - mochten enkele leden van de groep het lint met een geweldige heggenschaar doorknippen.


Na de ceremonie buiten aan de Genhoes 73, verplaatste de ingebruikneming naar binnen, waar door de kerstman een kerstverhaal werd voorgelezen, eerst nadat zij de kerstboom hadden versierd.


foto 's © gerard monté, 23 december 2005.

Winkelcentrum en sporthal Maaspoort
  mei 2005
Opnamen van de sporthal Maaspoort [r] en winkelcentrum [l] vanuit een helicopter.  foto's © gerard monté, 18 mei 2005.
Terug naar boven