Opnieuw dringend verzoek om camera's fietstunnel Klokkenlaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2013 ..

Drie fracties uit de gemeenteraad dringen bij het stadsbestuur erop aan om bij de omstreden fietstunnel onder de A59 in de Klokkenlaan, waar geregeld incidenten voorkomen, alsnog camera's te plaatsen.
De drie staan verbaasd over de tegenstrijdigheden in het informatiebulletin en het CPTED-onderzoek vergeleken bij het onderzoeksrapport. Dat laatste meldt dat aanpassingen [verlichting en bosschage] ONVOLDOENDE effect hebben gehad.
Terwijl bulletin en 'CPTED' schrijven dat de aanbevelingen zich richten op het vergroten van de zichtbaarheid en het bevorderen van de attractiviteit van de tunnel....
Daarom stellen zij in een brief dat: U sluit de optie cameratoezicht niet uit, maar wil daar tot nu toe nog niet toe overgaan. Wij achten de veiligheidssituatie dermate ernstig dat er nu overgegaan moet worden tot cameratoezicht.