Maatschappelijke Opvang deels naar Reinier van Arkel binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-03-2015 | Gewijzigd op: 25-11-2015
De tehuizen van de Maatschappelijk Opvang [MO[] verhuizen naar de locatie van Reinier van Arkel in de binnenstad.  De veranderingen in de zorg leiden er toe dat meer zorg dichter bij huis geleverd gaat worden zodat minder cliënten in de opvang of kliniek verblijven.

 
-Boven: De ingang van Reinier van Arkel in de Bethaniëstraat.
-Rechts de Ingang aan de Windmolenbergstraat.

Het gaat om de gebouwen G in de Windmolenbergstraat, waar 20 slaapplaatsen voor dak-en thuislozen van 't Inloopschip *beschikbaar komen en 10 plaatsen voor kwetsbare jongeren.
In de gebouwen H in de Betaniëstraat, waar de vrouwenopvang [ca 20 plaatsen] en 15 wooneenheden voor crisisopvang worden ingericht. 
Die verhuizing, die pas eind 2015, begin 2016 plaatsvindt, volgt uit een samenwerking tussen MO en Reinier van Arkel en ook als gevolg van het vrijkomen van panden in de Bethaniëestraat en Windmolenbergstraat ten gevolge van bezuinigingen. 

Achterliggende reden is ook dat de huidige huisvesting van de MO niet meer voldoet aan de moderne aanpak in de opvang. Er is meer behoefte aan individuele zelfstandige woonruimte en minder behoefte aan groepsopvang. Door individuele zelfstandige woonruimten worden mensen beter en sneller voorbereid op het herstel van hun zelfstandigheid.
Buurtbewoners worden middels informatiebijeenkomsten geïnformeerd.

* 't Inloopschip in de Hinthamerstraat blijft voorlopig gewoon open. Maar de verbouwing aldaar gaat niet door...