Jubileumjaar voor Reinier van Arkel: 575 jaar psychiatrie.

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2017 | Gewijzigd op: 18-01-2017
Reinier van Arkel viert dit jaar haar  575-jarig bestaan met diverse publieksactiviteiten. Vanwege  575-jaar psychiatrie in Den Bosch biedt zij de inwoners van de stad gelegenheid kennis te maken met haar ontstaansgeschiedenis. De opening van het feestjaar is op  31 januari 2017. 


Op dinsdagavond 31 januari 2017 geeft  Walther Hoevenaars een college ‘Roots van Reinier’. Mevrouw Madeleine van Toorenburg [Tweede Kamerlid CDA]  opent de avond en daarmee het jubileumjaar van Reinier van Arkel. Na de lezing is er gelegenheid om een bezoekje brengen aan de Regentenkamer en de exposities ‘De zolders van Reinier’ en ‘Vijf eeuwen psychiatrie’. Pronkstuk van de avond is de originele oprichtingsakte uit 1442 - normaal ondergebracht in het stadsarchief.

Een jaar lang activiteiten
Met ‘Roots van Reinier’ openen we ons jubileumjaar. Omdat we geworteld zijn in ’s-Hertogenbosch en de regio (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Bossche uitspraak
gèk-eind die verwijst naar het Hinthamereinde waar
Reinier van Arkel organiseert iedere maand - op diverse locaties in de regio - activiteiten voor burgers, cliënten en medewerkers. Zie de activiteitenkalender: [v/f begin februari]  www.reiniervanarkel.nl/575jaar.

575 jaar Reinier van Arkel
 De geschiedenis van de instelling gaat terug tot 1439 het jaar waarin de koopman Reinier van Arkel overlijdt. In zijn testament gaf hij aan dat zijn vermogen moest worden bestemd voor de bouw van een gasthuis voor ‘arme sinnelose menschen’ die buiten de muren waren geplaatst. Het huis dat in 1442 werd opgericht bevond zich aan het Hinthamereinde. Reinier van Arkel is daarmee de oudste psychiatrische instelling van het land en verankerd in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Aanmelding via communicatie@reiniervanarkel.nl