Nacht- en crisisopvang ReiniervArkel Bethaniëstraat:gewijzigde opzet

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2017 | Gewijzigd op: 06-02-2017

De panden G, H en K op Bethaniëstraat 8 t/m 14, ter hoogte van de parkeerplaats van Reinier van Arkel, worden dit jaar verbouwd en geschikt gemaakt  voor de nachtopvang  die nu nog is ondergebracht in het Inloopschip in de Hinthamerstraat. Officieel geheten 'maatschappelijke opvang'.
Behalve deze opvang van het Inloopschip gaan ook de crisisopvang, het Vrouwenhuis op de Vliert en het Jongerenhuis [Jan Schöfferlaan] naar de Bethaniëstraat. Maar onder voorbehoud naar locatie Bethaniëstraat  nummer 10!!*

   
De panden G, H en K die aanvankelijk werden aangewezen en nog moeten worden verbouwd van kantoor-, naar logiesfunctie in de Bethaniërstraat.

foto's © paul kriele, 3 februari 2017.
 Het hoofdgebouw met entree van Reinier van Arkel in de Bethaniërstraat. Rechts achter een vleugel waar aanvankelijk de Jacobskazerne stond.
De kapel van -oorspronkelijk 'de Zusters van Ronse', steekt er bovenuit.

Plan A. Deze gebouwen G, H en K in de Bethaniëstraat gaan de gescheiden opvang voor mannen en vrouwen herbergen en crisisopvang. Die panden dienen eerst qua bestemming van een kantoorfunctie naar logies te worden veranderd. Reinier spreekt van 'een totale interne renovatie tbv de bouw van kleine studio's voor één persoon of kleine gezinnen.'. Ook dienen de behandelonderdelen van nrs. 10 terug  te verhuizen naar de oudbouw. 

Hoewel de vergunning is verleend, heeft er zich- zijdelings -een ander plan aangediend. Maar dat plan B kan procedureel consequenties hebben voor de voortgang van de aanpak.
Bij plan A zou de ingang aan de Bethaniëstraat komen en bij het gewijzigde plak B een ingang aan de Windmolenbergstraat. Daar staat een riante sportaccommodatie, die door zijn grootte geschikt is om –na een verbouwing – als  nachtopvang te gaan  dienen.'De sportzaal is in een bezuinigingsronde weggepoetst,'aldus de in oktober 2016 aangetreden voorzitter van de Raad van Bestuur Eddy van Doorn.

De afdeling Communicatie houdt ivm met deze mogelijke wijziging en ook omdat intern er nog niets is gecommuniceerd, zich terughoudend op bij haar berichtgeving.
Dat  voorbehoud is gemaakt omdat er   '..een pas op de plaats is gemaakt en de komende tijd wordt benut voor verkenningen naar aanvullende mogelijkheden,' zegt Communicatie.
 

Windmolenbergstraat 

De riante sporthal die nog wel
in gebruik is, is volgens de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur,
Eddy van Doorn, wegbezuinigd
en komt dus vrij voor nachtopvang.

foto © paul kriele, 22 maart 2015.
............................................................................


Van de zes nieuwe wijkcentra ook één in binnenstad
Door de heroriëntatie op het eigen vastgoed en de dalende vraag naar  eigen huisvesting
komt Bethaniestraat  2 in beeld het een van de op  te zetten wijkcentra voor.
[Zie bericht  dd. 26 januari 2016 Gemeente gaat op zes locaties infocentra 'sociaal domein' openen.

Entree van Reinier van Arkel op Bethaniestraat 2. Daar is ook het nieuwe wijkcentrum gesitueerd.

foto © paul kriele, 3 februari 2017.
...............................................
.Terug naar boven