Afscheid Paul Spronken van Reinier van Arkel

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-02-2013 | Gewijzigd op: 11-02-2013
Woensdag 6 februari 2013 heeft Paul Spronken met een symposium ‘Pluis niet pluis’ in Perron 3 afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur van Reinier van Arkel.
Voor die tijd was Spronken huisarts en na een studie psychiater.
Afscheid van Paul Spronken als voorzitter van de RvB van Reinier van Arkel.

foto © paul kriele,6 juni 2012.

Spronken voorziet een grote verandering in de geestelijke gezondheidszorg en dat is reden om nu –op 62-jarige leeftijd afscheid te nemen. Maar in zijn tijd vonden er ook al verschuivingen plaats zoals het verplaatsen van de zorg van de kliniek naar de patiënt [de ambulante zorg met thuis-, en wijkzorg]. Hierdoor voltrok zich ook een reductie van bedden.
Daar tegenover staat dat er meer specialistische zorg in de plaats kwam, zoals voor jeugdpsychiatrie en autisme.
In die ontwikkeling zijn er ook taken/zorg naar de huisartsen verlegd: de zgn. poortwachtersfunctie van de huisartsen, een verschijnsel dat door het rijk wordt gestimuleerd omdat het kostenbesparend werkt. Zij hebben specialistische verpleegkundigen kunnen aantrekken.

Spronken laat de geestelijke gezondheidszorg niet los, hij blijft projectmatig bij Reinier van Arkel betrokken.
Paul Spronken werd in 2007 onderscheiden tot Ridder in de Oranje Nassau  en in 2006 tot Ambassadeur van de Verwenzorg benoemd.

De naam Reinier van Arkel werd  enige jaren geleden [voojaar 2006] heringevoerd. zie ReiniervanArkel