Portret van nieuwe wethouder Eric Logister in Nieuwscafé

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2015 | Gewijzigd op: 03-02-2015
In het maandelijkse Nieuwscafé in de Verkadefabriek van maandag 2 februari 2015, bracht de redactie ook de nieuwe D66-wethouder Eric Logister in beeld.
Twan van de Brand ondervroeg de 44-jarige Tilburger over zijn achtergrond [zakelijk en ivm zijn majoorschap in het leger], zijn werk en over zijn -politieke- ambities.

>>Onderaan dit artikel komen ook  Bram van der Schoot en pianist Daan van Schaik in beeld.
>>Het artikel over de discussie naar de toekomst van een Bosschee lokale omroep, zie Boschtiondiscussie
>> Voor de column 'Zakje Chips', die Lucas de Waard  uitsprak, ga naar De WaardVaste columnist  in
Nieuwscafé Lucas de Waard
.

foto © paul kriele, 9 september 2013. 

Over Logister werd in de inleiding gezegd: kundig, breedsprakerig, technocraat en sterk in de details.
Maar wat zijn je zwakke kanten?
‘Ik wil de medaille [de materie] eerst 10 x omdraaien. Je moet ook lef hebben bij het maken van keuzes.’
Logister komt in een team van ouwe getrouwen in de gemeenteraad en daar neemt hij als Tilburger een positie in. Terzijde zei VdBrand dat de Tilburgse politicus met 24 vrouwen is genomineerd voor de Tilburgse emancipatieprijs! De uitreiking is op 8 maart 2015.
Dat de voormalige majoor [1994-2008] ook uitgezonden is geweest naar een crisisland [Macedonië] voor ‘peace keeping operaties’ en sedert 2010 in de Tilburgse raad zit, maar dat hij met zijn eigen ondernemeing is gestopt.

De 44-jarige Eric Logister gaat zich eerst oriënteren in de Bossche samenleving.
'Dat de Bosschenaren het hart op de tong hebben is een uitdaging.
Kritiek is een aanleiding met elkaar in gesprek te gaan.'

‘In de kennismaking met de D66 fractie heb ik meteen gezegd: ik wens in de portefeuille Onderwijs. Daarmee heb ik ook mijn ambitie aangeven. Binnen D66 heb ik door talentontwikkeling en het volgen van cursussen carrière kunnen maken. Ik leg daarom die verbinding met het Onderwijs. D66 zet sterk in op de op te richten graduateschool en het kenniscentrum aan de Onderwijsboulevard.*
Ik heb een goed gevoel bij de stad Den Bosch die ik door kontakten en bezoeken enigermate ken. Bosschenaren hebben het hart op de tong. Daarmee om te gaan is al een keuze, een aanleiding tot een gesprek. Tegenspraak is goed voor de discussie.’
Naast Onderwijs zit in mijn portefeuille ook ‘de Brabantse B5- steden.’

Naast deze punten noemt Logister later in het gesprek enkele punten waarop ze hem in 2018 mogen afrekenen: 'In het Paleiskwartier met het onderwijs verbindingen leggen[kenniscentrum met bibliotheek] een innovatiefonds voor scholen, de schoolexperimenten uitbouwen naar de samenleving, en het beter uitbouwen van de spoorzone.'

Op de opmerking dat hij bekend staat als bruggenbouwer ‘Dat moet je zien als enerzijds business en ICT en anderzijds in communiceren, communiceren en communiceren. ‘Ook als bruggenbouwer ben je op zoek naar compromissen.'

Wethouder van D66 Eric Logister
in gesprek met Twan van de Brand [r.].


foto © paul kriele,  2 februari 2015.
 

In politiek opzicht heeft de D66er een duidelijk standpunt: D66 is een echte hervormingspartij. Neem onze staatsinrichting. Die dateert van 1848. Daar zou best eens verandering in kunnen komen, bijv. of de politieke doelen nog wel als zodanig haalbaar zijn en of je de organisatie [Eerste Kamer] niet aan de kaak moet stellen. Dat kan door niet vast te houden aan de oude waarden. D66 wil het politieke debat aangaan tezamen met de coalitiegenoten. Dat debat vereist lef en het loslaten van oude dogma’s.'

Over de omwenteling naar de keuze voor een theater aan de Parade en het vertrek van Jan Smit en de daaropvolgende politieke keuze van D66, zegt Logister:
‘De verkiezingsuitslag was verdeeld Ik vind dat we met onze inzet in de coalitie recht doen aan de verkiezingsuitslag. Daar zit de stem in van de Bosschenaren. En.. je moet compromissen sluiten om te besturen. Ik wilde in ieder geval niet blijven zitten met die discussies
D66 vindt zich terug in dat bestuursakkoord : er zijn knopen doorgehakt, er is besloten om te investeren in de stad en dat ik Ruimtelijke Ordening heb, daarmee komt er een frisse kijk op de stad.’

Zo sprak Logister die binnen een jaar in Den Bosch komt wonen. ‘Daar zijn al alle bewegingen ter voorbereiding voor gezet.’

-Rechts: Daan van Schaik in 2014
afgestudeerd aan het Tilburgs Conservatorium
.
Kwekfestijn winnaar Bram van der Schoot in zijn
'Geachte..'. , waarin hij het vasthouden
aan Oeteldonkse tradities aan de kaak stelde.

foto's © paul kriele, 2 februari 2015.

Bram van der Schoot die in het voorgelezen'Geachte ..'  de tradities binnen Oeteldonk en met name binnen het Kwekfestijn aan de kaak stelde. Niet zozeer de tradities, maar het standvastig vasthouden van die tradities.' Traditie is een gids,' zo begon de winnaar van het Kwekfestijn. 'En niet een cipier! Traditie moet je koesteren, maar niet heilig verklaren. Wie verwachtte dat er ooit vrouwen binnen de Oeteldonksche Club zouden aantreden?
Je moet het spel in Oeteldonk zien als een gids en niet als een cipier.'


Terug naar boven