Nieuwscafé:Theaterkeuze nog veel twijfelaars / wens om beter dossier

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2015 | Gewijzigd op: 02-06-2015
De conclusie- na veel gepraat en toelichtingen over het toekomstige theater, in het Nieuwscafé in de Verkadefabriek van maandag 1 juni 2015, bleek dat er bij de keuze tussen de blokken van UNStudio en het strakke ontwerp van Ector Hoogstad zich nog veel twijfelaars bevinden. De goed gevulde zaal was dan wel in twee kampen -voor en tegen- ingedeeld, maar de bezoekers waren zo maar / vrijpostig op die stoelen gaan zitten....
Buiten de discussie over de theaterkeuze waren Laura Beekman [zanger/ gitarist] te gast, sprak Lucas de Waard zijn column en mocht Barbara Geurtsen [van Bij Kathrien] het aandeel 'Geachte.. ' verzorgen.

Onder: De zaal in de Verkadefabriek was al bij voorbaat door de organisatie in twee kampen verdeeld. Links zaten de voorstanders van het ontwerp van UNStudio van Ben van Berkel. Rechts degenen die kozen voor het ontwerp van Ector Hoogstad. Maar de bezoekers waren zo maar op een plaats aan zitten, omdat de zaal te klein bleek..

-Rechts Gerard Rooijakkers, cultuur historicus maar door de presentator Theo van der Zande ingeleid als de beroepsbemoeial. ..

-Rechts onder: Muziek kwam van  Laura Beekman [*Leiden, 1994], die zich op de gitaar begeleidde. Laura is studente [zang] aan de ROC-Akademie in Tiburg.  

foto's © paul kriele, 1 juni 2015.
 

Gerard Rooijakkers, cultuur historicus en niet meer in den Bosch wonend, was als buitenstaander binnengehaald om een inleidende visie te geven. Rooijakkers was het helemaal niet met de procedure eens.
Rooijakkers in zijn betoog: ‘Den Bosch is verrekes druk. Maar voor de Bosschenaar gaan de ontwikkelingen soms te snel..’. Maar de wereld om hen heen verandert wel !’
Rooijakkers wat serieuzer, duidde op de zorgwekkende positie van diverse theaters waarvan er al enkele hebben moeten sluiten. De budgetten worden krapper, de omzetten dalen hier en daar met 40%.
De directies moeten zich fundamenteel bezinnen op de inhoud. Het gaat nu niet om het gebouw, maar om de plaats van een theater in de veranderende samenleving.’

Tot slot pleitte Rooijakkers er voor ome dit pan tien jaar uit te stellen, omdat er dan genoeg [r.k.] gebouwen leegkomen. Wat serieuzer zei hij dat de gemeente de burgers- op basis van een inzichtelijk dossier - in staat moet stellen haar keuzes te maken.
Rooijakkers: ‘Dit proces tekent precies hoe de gemeente omgaat met architecten en ruimten. De stad doet zich hiermee te kort.’
Fransvan Gaal, die zich onder het publiek bevond, stelde zich geheel achter de visie van Rooijakkers. ‘ Het gaat die kant op . Dat zul je binnenkort zien. De politiek zal zich niet meer aan deze ontwikkeling kunnen onttrekken,’ zegt Van Gaal.
-Rechts: Ex -Boulevardirecteur Geert Overdam.
-Onder: Jan Julius Wintermans haakte in op vragen en kritiek op de locatie en /of de architect.' Daar moeten we het nu en hier niet meer over hebben,’ aldus Wintermans. ‘Dat is achter de rug.‘
-Rechts onder: Theaterdirecteur Harry Vermeulen liet zich niet tot een uitspraak over zijn keuze verleiden.

foto's © paul kriele,  1 juni 2015.
 
   

Over de inhoud en niet over een architect of over een gebouw, daar had Jan van de Putten [directeurVerkadefabriek] al ruim een jaar geleden al gepleit om die discussie aan te gaan.
Ook in de zaal bleek, dat ondanks een presentatie [21 mei j.l.], er nog veel onduidelijk was. Op basis van een paar plaatjes kan ik geen keuze maken, klonk het in de goed gevulde zaal te vaak.

-Ook oud-directeur van het Theaterfestival Boulevard, Geert Overdam, kreeg gelegenheid zijn mening te geven. Maar Overdam zei eveneens dat ‘..het niet om het gebouw moet gaan, maar over de inhoud, de functie en betekenis van een theater voor de stad.’
Overdam vindt het ontwerp van Ector ‘makkelijk’ en dat van UNStudio ‘Spannend’. Hoewel Overdam nog geen keuze had gemaakt gaf hij de voorkeur aan dat van UNStudio, waar Ben van Berkel met zijn ontwerp een opvallend gebouw neerzet. ‘Dat mág op zo’n plein als de Parade,‘ gaf Overdam aan.

-Theaterdirecteur Harry Vermeulen liet zich niet door presentator Theo van der Zande ontlokken tot een uitspraak voor een van de ontwerpen.
‘Ik heb de voorselectie meegemaakt. Deze twee ontwerpen, van Joost Ector en Ben van Berkel, hebben we beoordeeld op duurzaamheid en functionaliteit. Ik vind ze zijn qua architect en qua inpassing in de omgeving allebei hartstikke mooi. Dus van mij krijg je geen voorkeur’.
Oproep tot kiezen www.s-hertogenbosch.nl/theater

Bij Katrien
Laura begon met : 'Er gebeurt veel en er verandert veel.  Zo heeft 'Het OOG' van Lucas de Man nieuwe perspectieven laten zien, waaruit talent en energie werden getoond en men het besef kreeg dat er veel mooie dingen gebeuren.
Daarom zeg ik:  Blijf niet aan de zijlijn staan, niet wegdromen, maar  maar positief vooruitkijken, want het kan wel. Dat heeft ook Bij Katrien laten zien. Ga, doen. Het kan wel!'

 


Laura [van de Heuvel-] Geurtsen van 'Bij Katrien', hield een pleidooi voor een positieve
instelling:  Maak je dromen waar. Ga doen!'foto © paul kriele, 1 juni 2015.Terug naar boven