Nieuwscafé AddyvdKrommenacker naast Asielzoekersdebat

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-04-2016 | Gewijzigd op: 05-04-2016
In het maandelijks Nieuwscafé in de Verkadefabriek -op 4 april 2016- waren de Bossche couturier Addy van den Krommenacker,  wijkraadsbestuurder van Maliskamp Ard Schilder en vrijwilligerscoördinator noodopvang asielzoekers Autotron Constant Mulder met tegenover hen wethouder Eric Logister, de drie hoofdpersonen.

>>Voor het vollledige gesprek met  Addy van den Krommenacker zie Levensloop AddyHet debat tussen wethouder Eric Logister [r.]
Ard Schilder [wijkraad Maliskamp [l.] en
coördinator  vrijwilligers
Noodopvang Autotron Constant Mulder [m.].


foto © paul kriele, 4 april 2016.
 

Van den Krommenacker vertelde er naar aanleiding van sturende vragen van Theo van der Zande, redacteur bij het Brabants Dagblad, zijn levensverhaal. Dat verliep met veel ups & downs, en ook met veel persoonlijke tegenslagen.
Addy’s story is een geschiedenis van vallen en opstaan, die bij hem zelfs tot depressies heeft geleid.

Hoewel Addy’s loopbaan - na de MULO -met een priesterstudie begon, zat er altijd al veel creativiteit in deze solitair opgegroeide Udense jongenman, de zoon van een middenstands ouderpaar.

Zijn tweede keuze was na het seminarie de muziek. Maar dat brak ook al vroegtijdig af doordat zijn stem niet deugde. En daarop kwam de mode duidelijk aan de orde, eerst nog met tekeningen. Die carrière begon werkelijk en veelbelovend , na een jaartje voor een uitzendbureau bij Bergoss te hebben gewerkt. Addy wilde zich toen al niet te lang binden.
Zijn zus Wilma attendeerde hem in 1972 op een baan in de modeboetiek Tik Tak in de Bossche Verwersstraat. Dat
leidde uiteindelijk, via de inkoop en reizen naar -chronologisch gezien - modebeurzen in München, daarop Londen en toen kwam pas Parijs in beeld. Daar ligt de basis van wat Van den Krommemacker met zijn talenten en doorzettingsvermogen heeft bereikt.

Couturier Addy van den Krommenacker die nu
eindelijk eens tijd nam om
voor Nieuwscafé zijn levensverhaal te
komen vertellen en er enkele van zijn modellen te showen
die op de Tuin der Lusten zijn geïnspireerd
.

foto's © paul kriele,  4 april 2016.

Maar de stap naar de roem, waar de presentator Van der Zande door de actualiteit rond Jeroen Bosch, zo graag naar toe wilde, doemde pas vanaf 2000 op. Want Addy’s levensverhaal is, dit tot teleurstelling van de programmeur van Nieuwscafé Van der Zande, niet in een kwartiertje te vangen.
De modeman eiste zijn tijd op, waardoor het programma uitliep en Addy voor zijn te showen op Jeroen Bosch geïnspireerde creaties maar beperkt tijd kreeg. Op het eind van deze voorjaarseditie van Nieuwscafé kreeg hij alsnog enkele minuten voor een toegift..
Zie Addy’s levensverhaal later aan te kondigen en elders op bastion oranje.

Debat over zorgen rond asielopvang
Van geheel ander stof waren de zorgen rond de noodopvang in het Autotron en de keuze van een asielzoekers centrum op Coudewater. Daarover voelde wijkraadbestuurder Ard Schilder zich teleurgesteld omdat volgens hem de zij daar niet voldoende en niet volledig bij de besluiten waren betrokken.
Schilder wierp nogal wat bezwaren op over het aantal asielzoekers, de vorm van het centrum, het overleg dat niet goed loopt, geen kortsluiting met de wijkraad en de communicatie die te kort is geschoten. De bestuurder noemde ook twijfels over de vorm het aantal in relatie tot de omliggende populatie. Maar er zijn toch stappen gezet. ‘

-Links: Wethouder Eric Logister met de
portefeuille asielzoekers tegenover Ard Schilder [l-onder] wijkraadbestuurder in Malislamp
en Constant Mulder [onder] coördinator van de
vrijwilligers van de noodopvang in het Autotron


foto's © paul kriele,  4 april 2016.

Ook vrijwilligerscoördinator Constant Mulder sprak over de eerste reacties van de buurt toen zij over de opvang in Coudewater waren uitgenodigd : over onveiligheid en wat hen te wachten stond en andere onderbuikgevoelens.
Wethouder Eric Logister kende de verwijten. ‘Daar is met de Klankbordgroep over gesproken. Maar het is niet zo dat er eerst besluiten zijn genomen, als reactie op wat Schilder zei dat er ineens een overeenkomst [bedoeld de getekende intentieovereenkomst] blijkt te zijn gesloten.
Daarop speelde het over het aantal van 600-800 op te vangen asielzoekers.
Logister:’ Eerst is de capaciteit onderzocht er is een debat gevoerd , de raad heeft ja gezegd tegen 600-800. Asielzoekers. Dat is gebeurd. ‘

Daarop kwam de boven regionale opvang ter sprake naar aanleiding van de uitspraak van deCdK Wim van de Donk om in Brabant verdeeld 7.200 vluchtelingen onderdak te bieden.
Logister: ‘ Den Bosch doet het nog niet zo slecht. Wij waren toentertijd de eersten die zijn vinger op stak . Vught bleef achter. Boxtel en Heusden hebben nog niks en draaien uit op enkele kleinschalige centra.
Schilder: ‘Een AZC- opvang voor 300-400 asielzoekers is een menselijke maat. Dat aantal is door de Vereniging van Nederlandse gemeenten [VNG] genoemd.’

Mulder: ‘Maar die menselijke maat is in het Autotron al lang overschreden.’
Toen het aantal incidenten ter sprake kwam was uiteindelijk de suggestie van Constant Mulder: ‘Kom het Autotron eens bezoeken. Je bent welkom. Het terrein is openbaar.
Je kunt pas oordelen als je het gezien hebt. Maar dat er iets moet gebeuren. Daar was iedereen het over eens. Het kan zo niet langer, zegt de vrijwilligerscoördinator. Zet eens 500 Nederlandse mannen in een kamp. ..

Mulder: ‘In het Autotron werken we met 250 vrijwilligers en de meesten ook nog eens vrouwen. We hebben ons er nog nooit onveilig gevoeld.’

Het duo Jacob Bedaux [piano] en Joris
Postumus die beiden ook nog in een eigen band spelen.

foto © paul kriele,  4 april 2016.

Hans van Veen uit de zaal: ‘De tijdgeest is een factor geworden of de stad wel asielzoekers wil opvangen..’
Schilder :’Ik mis de regionale solidariteit.’
Presentator Theo van der Zande vroeg ook nog aan Eric Logister: 'Als er geen draagvlak is, wat zegt u dan..?’
De wethouder: ‘Ga met de bewoners in gesprek. Vertel ons uw zorg. Geef me argumenten. Die heb ik nog niet gehoord….’
Ton Schouten uit  de zaal: 'Ik ben teleurgesteld in de toon van het debat. Vluchtelingenwerk Nederland zegt: 'Het is 5 voor twaalf'. De vluchtelingen hebben een besluit nodig. Centraal staat de urgentie van een oplossing vinden voor de klemmende situatie in het Autotron. 'Waarop presentator Theo van der Zande antwoordde: "Het punt van dit Nieuwscafé was het gaat om de zorg die er leeft  in beeld te brengen.'

Mulder: ‘Een noodopvang zoals in het Autotron is heel iets anders dan een AZC. In een noodopvang heb je geen perspectief, de ruimte is beperkt. Maar in een AZC is er wel perspectief, men zit in een procedure en de oppervlakte is groter.
Komende zaterdag 9 april gaan we naar het AZC in Grave om te kijken waar hebben we het over.’


Terug naar boven