Burgemeester Jack Mikkers in Nieuwscafé van alle kanten gefileerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-11-2017 | Gewijzigd op: 29-11-2017

In het in een nieuw jasje gestoken Nieuwscafé, waarvan de eerste editie zich in de Verkadefabriek voltrok, stond met de interviewers Theo Verbruggen [NOS-verslaggever ] en Theo van der Zande [Brabants Dagblad] burgemeester Jack Mikkers centraal.  Net ruim een maand burgemeester van ’s-Hertogenbosch onderging Mikkers een inburgeringsavond, liever gezegd werd hij van alle kanten gefileerd en om zijn mening gevraagd. 
Nou ja 'gefileerd' dat is zwaar uitgedrukt, want Mikkers met jaren ervaring als bestuurder en eentje die van wanten weet, en breed repertoire aan kennis en  antwoorden heeft opgebouwd, sloeg zich soepel en al lachend door deze 'scan' van twee geroutineerde journalisten heen.

-Links: Een indruk van de belangstelling voor
de nieuwe editie van Nieuwscafé in de Verkadefabriek
van dinsdag 28 november 2017.
-Boven: Burgemeester Jack Mikkers onderging ruim een maand na zijn start als burgemeester van Den Bosch een inburgeringsavond.
Links NOS-Verslaggever Theo Verbruggen en rechts
de Brabants Dagbladredacteur Theo van der Zande.


foto's' © paul kriele,  28 november 2017.
 


Videoboodschappen
Die mening werd gegeven door gasten die daar aanwezig waren. Maar ook kwamen er meningen en wensen -gericht naar Mikkers- naar voren via videoboodschappen van onder meer architect Marius van de Wildenberg en Aart Wijnen, van Sander van de Gevel [minister -president van de OC] en van cabaretier en 'lolbroek' Hans Tervoort. die  laakte het gedoe over het al of niet doorgaan van een  Winter Paradijs, waar uiteindelijk niets meer dan een kermis is voortgekomen.. 'Neem mij en kom als ui ets wilt weten maar bij Hans Tervoort,' zo leek de Bosschenaar te willen zeggen.

De videoboodschap van Aart Wijnen begon veelzeggend met: 'Na 500 jaar is dan eindelijk de middel eeuwse stad 's-Hertogenbosch klaar. Wijnen hoopt dat Mikkers iets nieuws aan de stad zal toevoegen. 
Wijnen: 'Kies ook, maak pijnlijke keuzes en geef Eindhoven gewoon dat Design Museum'. 

En Marius van de Wildenberg: Vroeg Mikkers ook te kijken, naar niet alleen de binnenstad, maar ook naar de Spoorzone en het Paleiskwartier. 'Maak een eigen visie om deze gebieden op te bouwen'. 

Aanwezige gasten
-Lucas de Waard stipte nog even aan dat Den Bosch een stad is van mekkeraars. Maar dat is uit liefde voor de stad. Laten we koesteren wat al zo mooi is.. '.
-De aanwezige  oud-PvdA-wethouder en bestuurskundige  Rodney Weterings gaf zijn visie op de rol van een burgemeester. Weterings belichtte vanuit zijn vak de vraag ‘Wat we van Mikkers als burgemeester kunnen verwachten’. 

-De socioloog, historische volkscultuur, Gerard Rooijakkers beschreef eerst kort de voorgangers van Mikkers die allen[exclusief de NSB-burgemeesters van de periode 1941-1944] een lange bestuursperiode doormaakte.
Na de retirade van Rooijakkers over het middenstands denken, over de ego's en prestigezaken in in plaats dat het over de inhoud gaat, repliceerde Mikkers hem  '.. dat je nogal de kleine dromen miskent'. Mikkers vond Gerard Rooijakkers te negatief over de stad. 'Dromen gaat over kleine dingen. Kijk naar de individuele, creativiteive initiatieven in de wijken. Het gaat om de passie van mensen, Dingen die uit het hart komen. Dat is het DNA van de stad.  Koester nogmaals het positieve in plaats van een karikatuur van de stad te maken'.

-Twee bestuursleden van de Tilburgse  tegenhanger van het glamour-magazine Quote: Quiet*,  Geertje Cousin en Tessa van Berkel vroegen aan Mikkers naar zijn beleid mbt de stille armoede. Zelf zeiden ze daarover: ‘dat de burgemeester naar de mensen  moest luisteren en  niet teveel  met regels bezig te zijn’. Mikkers antwoordde zelf:  ‘Mensen helpen niet alleen in materiële zin, dat wordt al  volop gedaan.

*Quiet is bedoeld om die rijken uit de Quote ook eens wat van hun geld voor de armen opzij te doen leggen. 

-Boven: socioloog in volkscultuur Gerard Rooijakkers

-Rechts boven: Burgemeester Mikkers temidden van Geertje Cousin [l] en Tessa van Berkel, die een inbreng hadden namens het in Tilburg ontstane magazine Quiet. Dat is bedoeld als de tegenhanger van het glamour-magazine voor de rijken Quote.

-Rechts professor aan AVANS verbonden, Emile Kolthoff, specialist in de destabilisering van de criminaliteit, ofwel ondermijning. 


foto 's © paul kriele, 28 november 2017.

Veiligheid met carnaval

Interessant werd het nog meer dankzij Emile Kolthoff als professor 'destabiliteit van de misdaad creëren', ofwel ondermijning, die in hetzelfde ‘vakgebied’ zit van burgemeester Mikkers die portefeuillehouder is Ondermijning regiegroep Veiligheid en ook plv. regioburgemeester is van de Politieregio Noord-Oost Brabant.

Allereerst haakte Mikkers in op de opmerking van de minister-president van Oeteldonksche Club Sander van de Gevel,die via een videoboodschap de opmerking maakte over de verhouding veiligheid en  traditie met carnaval. Mikkers zei eerst kort:'Om daarover afspraken te maken is het met de gemeente goed zaken te doen'. Maar meer gespecificeerd dat je als gastheer ook moet zorgen voor de veiligheid van de bezoekers. Het is niet zo dat er niks meer kan. En ook dat carnaval goed is voor de dynamiek van een stad. In die opzet dien je elkaar te moeten vinden,' aldus de burgemeester .

Tegenover was professor Emile Kolthoff gaan zitten die uitleg gaf over het neveneffect van de zware criminaliteit  dat is wat we onder ondermijning verstaan. Waardoor wordt de rechtstaat aangetast? De burgemeester is volgens Kolthoff in die aanpak de aangewezen persoon omdat [in die positie] hij of zij  de sterke neutrale figuur is. Voor Mikkers betekent dat so wie so al dat hij voor zijn 155.000 burgers een samenleving wil creëren waar mensen op hun gemakt zijn. Die opmerking dat hij er is voor zijn155.000 burgers viel wel meer te horen deze avond. Die aanpak moet niet alleen repressief zijn. Ik ben geen sherrif. Maar ook door je coöperatief in de wijken en buurten op te stellen met bijv. samenwerking  en communicatie met daar bekende toezichthouders, zoals een wijkagent of buurt preventie.
Kolthoff sloot zich op een bijzondere manier aan bij het voorgaande onderwerp ’armoede’.  Door armoede raken mensen geïsoleerd en ook verzwakt en kwetsbaar voor criminelen een object via leuke aanlokkelijke dingen  te verleiden met geld.

Door Kolthoff en Mikkers werd gewezen op de studenten van de JBDS die met  hun kennis van data analyses kunnen maken hoe de stad er voor staat en wat er zich qua criminaliteit  achter de schermen afspeelt.

 

   
 foto's © paul kriele,28 november 2017. De muziek werd verzorgd door Floor Baselmans
[zang en gitaar] van de Koningstheaterakademie.
en [hierboven] door Eva Willems en
Teun Beurskens Beiden zijn ook afgestudeerd
aan de Koningstheater Akademie..

Mikkers sloot met een antwoord op de vraag van de interviewer Theo Verbruggen ‘of zijn vrouw vond dat hij in die drie weken veranderd was’ af met de opmerking dat  zijn vrouw vond van niet.  Mikkers: ‘Dat vond ik fijn. Het viel me mee. Zeker omdat Astrid een felle dame is en degene die me steeds een goeie reflectie geeft’

Terug naar boven