Nieuwscafé: Oeteldonksche Club wil slechts een driedaags carnaval !

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2013 | Gewijzigd op: 05-11-2013
In het maandelijkse Nieuwscafé van het Brabants Dagblad in de Verkadefabriek [maandag 4 novembe r2013] stond Sander van de Gevel, de minister-president van de Oeteldonksche Club, [ het gezag in Oeteldonk], dat carnaval bewaart en bewaakt, tegenover Frans Maas, de voorzitter van het Oetelkonzert.
 
Het draaide in het maandelijks debat in de Verkadefabriek er om, of carnaval drie dagen* moet duren en alle voorfeesten dienen te verdwijnen [aldus Van de Gevel], of dat het Bossche carnaval juist een volksfeest is dat door mensen is/wordt gemaakt [aldus Frans Maas] en waar steeds nieuwigheden zijn bijgekomen.
Maas: ’Carnaval is gemaakt door het publiek en een feest voor het publiek. De OC moet gewoon faciliteren voor een zo breed mogelijk publiek en bijv. met de horeca op de dinsdag nieuwe trekkers bedenken’.

Om zijn standpunt te onderstrepen gaf de minister-president aan dat Prins Amadeiro zondag naar zijn zomerpaleis komt hier drie dagen te gast is en dat het feest dinsdagnacht eindigt met de begrafenis van Knillis.
Consequentie van dit pure idee is dat Amadeiro nergens meer zijn gezicht laat zien.
Voor Maas van het Oetelkonzert is dat geen probleem, maar wel voor –veelal- de ouderen [Bambergers 55+] en andere bijeenkomsten waar men erg op Amadeiro’s aanwezigheid gesteld is.

Ter zijde werd gesteld, en daar bleven de debaters lang omheen hangen, dat door de voorfeesten het driedaagse carnaval verslapt en men op dinsdag carnavals moe is. Kroegen sluiten na vieren en houden daarna voor bepaalde clubs een besloten feest.
*'Drie daags' is hier wat sterk aangezet, want elf elf avond,  het Kwèkfestijn en de jeugdprinsverkiezing moeten blijven bestaan, vulde Sander van de Geven er aan toen. 

-Rechts: Het maandelijks debat in het Nieuwscafé van het Brabants Dagblad in de Verkadefabriek o.l.v. presentator Theo van de Zande [rechts].
-Rechts boven: Sander van de Gevel, de minister-president van de Oeteldonksche Club.
-Boven: Frans Maas, voorzitter van het Oetelkonzert van cv De Oetels. 


foto's © paul kriele, 4 november 2013.
 

Van de Gevel, die het langdurig carnavallen 'wildgroei' noemde, benadrukte tot slot dat dit een voorstel is, gedaan uit hoofde van zijn functie als minister-president van de Oeteldonksche Club. In die positie heb ik als taak het carnaval in zijn oorsprong zuiver te houden [‘te bewaren en te bewaken’], zoals het in 1882, na vele excessen [o.a.drankgebruik], is ontstaan.

Van de Gevel: 'Dit voorstel wordt eerst nog voorgelegd aan de Ministerraad en aan het Boerenparrelement.'
 
Van dit parrelement stak van de aanwezigen in de zaal niemand zijn vinger op toen presentator Theo van de Zande vroeg wie tegen dit voorstel is.

Vervolg van dit Nieuwscaféverslag op dinsdagmorgen 5 november 2013 met de twee ’toanproaters’ Mark van der Lee [Vinkel] en Dirk Kouwenberg [Nuland] over de nieuwe positie van deze dorpen ten opzichte van Den Bosch.
En het interview met Maarten de Gruyter van het geslacht De Gruijter die in het dagelijks leven mede –eigenaar/directeur is van Boelens De Gruyter een Vast Goedontwikkelaar/investeerder. Maarten de Gruijter is sinds 8 weken president-commissaris bij FC Den Bosch. Daar werd lang bij stil gestaan.
Terug naar boven