Partners tekenen convenant 'Veilig & gezellig stadion De Vliert'

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2015 | Gewijzigd op: 23-10-2015
In het stadhuis werd donderdagmiddag 22 oktober 2015 door zes partners het convenant getekend waarin de afspraken vastliggen om tot een veilig én gezellig stadion De Vliert te komen. Voor het zover was, zijn er al drie jaar gesprekken over aan de gang. Die zijn nog eens geïntensiveerd na de rellen van afgelopen seizoen. 'Zo kan het niet langer,' gaf burgemeester Rombouts toen aan. Officier van Justitie Roel Krijtenburg: 'Daarop zijn 100 man verdacht. Negentig van hen worden van een misdrijf beschuldigd.
De berechting -een themazitting- vindt pas voorjaar 2016 [of later] plaats. Dat het zo lang duurt komt omdat het een dossier is dat uit eenflink  aantal ordners bestaat. Geval voor geval dient nauwkeurig op feiten en dadersverantwoordelijkheid te worden bestudeerd, alvorens berechting plaats vindt, ' aldus de officier van Justitie Roel Krijtenburg. 

Convenantondertekening in stadhuis
De zes partners ,vertegenwoordigd door acht personen, te weten:
vlnr: Caroline Angevaren [brandweer] ,
Netty Rikken [GGD], Edward van Wonderen[algemeen directeur FC Den Bosch], Gé Bouwhuis [districtschef politie O-Brabant], burgemeester Ton Rombouts, wethouder Sport Jos van Son,  Maarten de Gruyter [president-commissaris FC Den Bosch] en Officier van Justitie Roel Krijtenburg.

foto © paul kriele, 22 oktober 2015.

Rombouts: 'Die raddraaiers zijn gepakt. Dat is wel cruciaal om tot afspraken te kunnen komen. Nu kan - met instemming van de gezamenlijke partners - naar een meer gezellig -zonder hekken, pinnen en een gracht*- stadion worden overgegaan. Want de gasten bepalen de sfeer en die voorzieningen dragen nu eenmaal niet bij aan een agressief-vrij stadion, ' zegt Rombouts. 
De partners zin: FC Den Bosch, Justitie, Gemeente,  Brandweer en GGD.

Eén element dat feitelijk het enige verschil is met wat drie jaar geleden al werd vastgelegd is, dat er met onmiddellike ingang echt bier in het stadion kan worden gedronken en geen evenementebier [slechts 2 % alcohol]. De clausule is dat zodra zich een overtreding [gooien van bierbekers] voor doet, bij de twee volgende wedstrijden of alcohol-arm bier of in het geheel geen bier wordt verkocht/gebruikt mag worden'.

Na de toelichting door alle partijen op het convenant begon de ondertekening.
vlnr: Burgemeester Ton  Rombouts, Officier van Justitie Roel Krijtenberg en wethouder
Jos van Son [Sport], die de pen ter hand neemt
.


foto © paul kriele, 22 oktober 2015.
 

-Algemeen-directeur FC Den Bosch Edward van Wonderen: 'De dynamiek van dit convenant is dat je met elkaar afspraken maakt en dat loopt al een tijd in positieve richting.'
-Wethouder Jos van Son: 'We trekken nu één lijn naar de toekomst. De intenties bij de club zijn zeer positief. Ik ga dit een vervolg geven om gezamenlijke maatschappelijke initiatieven te kunnen starten of die op gang te kunnen brengen.'
-Gé Bouwhuis [districtschef politie] :'In het afgelopen jaar hebben wij in het stadion teveel moeten betekenen. Nu zijn met de club maatregelen getroffen. We kunnen nu groeien naar een familieclub. De samenwerking die tot stand kwam, wordt in dit convenant bekrachtigd. '
-Maarten de Gruyter [FC Den Bosch]: ' De relatie met de gemeente heeft wel wat deukjes opgelopen. Maar we zijn altijd trouw aan elkaar gebleven. Nadat we de harde lijn hadden ingezet is de sfeer in het stadion nog een beetje zoekende.
De gemeente onderkent dat we een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. 
Ik ben erg blij dat Edward van Wonderen in ons team is gekomen. De communicatie bestaat er met de supporters. Zij hebben ingestemd met wat het convenant inhoudt. Daar is draagvlak voor. Het is hun en onze wens om een sfeervol, mooi en veilig stadion op te bouwen. Dat stemt me positief.''
Als antwoord op de vraag van GGD-afgevaardigde Netty Rikken, hoe het zit met de scholen en FC Den Bosch, antwoordde Edward van Wonderen dat '.. er recentelijk een foundation is opgezet die zich gaat inzetten voor de aspecten bewegen, leren en voeding.

*Weghalen van fysieke voorzieningen tegen agressie 
Uit een toelichting van De Gruyter en Van Wonderen bleek, dat FC Den Bosch er naar streeft de fysieke voorzieningen   [zoals de hekken en de gracht] tegen agressie binnen 3 jaar weg te halen. Verder gaan we met directe ingang de kwaliteit en de inzet [uitbreiding]  van de stewards verbeteren. Dat gebeurt ism KW1C en particuliere beveiligingsbedrijven. Maar dat is een constant proces,' aldus Van Wonderen. 'Het aantal camera's is al op orde en er wordt nog  gelet op de toegangsautorisatie. De infrastructuur is voor me'kaar.'


Terug naar boven