Impressie bezoek FC Den Bosch aan Kamp Vught

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2016 | Gewijzigd op: 13-04-2016
Fotograaf  Henk van Esch maakte een impressie van het bezoek
door het selectieteam van FC Den Bosch aan Kamp Vught op dinsdagmiddag 12 april 2016.


Op het programma stonden drie lezingen, resp. door oud-Rabobank directeur Willem Louwers en door de communicatiemanager en publicist Frans van Gaal. Van Gaal die met Henk Mees het jubileumboek van 50 jaar FC Den Bosch schreef, sprak onder meer over de joodse voetballers Ben, Louis en Salomon Voltijn. Ben was een bekend scheidsrechter bij BVV in de jaren 40-en 50.
Voormalig  Brabants Dagbladsportverslaggever Henk Mees sprak over het Bossche voetbal in de Tweede Wereldoorlog.
 
Aansluitend maakten de spelers, olv Henk Klusters, een rondgang door het Nationaal Monument Kamp Vught, dat in1986 is opgericht en door toenmalige koningin Beatrix werd geopend. Voor die tijd vanaf 1947 stond er al een houten kruis dat in 1986 verniewud is heropgericht.
In  het kamp hebben in de jaren 1943-1944 van de vorige eeuw 31.000 personen, merendeels Joods of politieke gevangenen, er korte of langere tijd door de Duitse bezetter gevangen gezeten*.

De spelers van FC Den Bosch bezochten de slaapbarakken, bekeken de maquette van het kamp, de dodencel het crematorium en het monument dat herinnert aan de 1269 omgekomen Joodse kinderen. Zij zijn allen afgevoerd via Kamp Westerbork naar Sobidor [Polen] , waar ze kort na aankomst overleden.

De lezingen resp. door oud Rabobank directeur
Willem Louwers [l-boven], voormalig Brabants
Dagblad sportverslaggever Henk Mees [r-boven] en communicatiemanager, historicus Frans van Gaal [r.]
.

foto's © henk van esch, 12 april 2016.

Rondleiding door Kamp Vught onder leiding van Henk Klusters


-Boven: Allereerst kreeg men van Henk Klusters een indruk van de omvang en de indeling van Kamp Vught via een maquette.
-Links: Vervolgens bezocht men de werklokalen en legeringsbarakken met stapelbedden en stromatrassen.

foto's © henk van esch, 12 april 2016.

Op de achtergrond een
uitkijkpost met -toen- een voortdurende
gewapende bewaking al of niet met honden.


foto's © henk van esch, 12 april 2016.

Uitleg bij het Joods kindergedenkteken waarop alle 1269 namen staan vermeld van de vanuit Kamp Vught via Westerbork getransporteerde Joodse kinderen,
die op hun eindbestemming in Sobidor zijn omgekomen
.

foto's © henk van esch, 12 april 2016.

Vervolgbezoek aan wasruimtek,  ontleedkamer, crematorium en dodencel ofwel de dodenbunker.
-Boven de ontleedkamer.
-Rechts boven: De namenlijst bij de dodenbunker, waarin een nacht lang voor straf, 74 vrouwen werden opgesloten, zonder ventilatie. Daar bleek de volgende morgen tien personen te zijn overleden.
-Rechts: Een rondgang over het terrein langs het crematorium, waar gevangen werden verbrand
.

foto's © henk van esch, 12 april 2016.

In totaal werden ruim 31.000 mensen tussen januari 1943 en september 1944 korte of langere tijd opgesloten in het kamp.
Naast 12.000 joden zaten in Vught onder meer politieke gevangenen, verzetsstrijders, Sinti en Roma (‘zigeuners’), Jehovah’s getuigen, zwervers, zwarthandelaren, criminelen en gijzelaars. Van hen vonden zeker 749 kinderen, vrouwen en mannen in het kamp de dood door honger, ziekte en mishandeling.
Van hen werden 329 gevangenen geëxecuteerd op de fusilladeplaats even buiten het kamp.
Elke gevangene kreeg een gekleurde driehoek op zijn of haar gevangenenpak. Joodse gevangenen kregen een gele driehoek, politieke gevangenen en verzetsstrijders een rode, misdadigers een groene, en de ‘criminelen’ (illegale slachters en zwarthandelaren) een zwarte driehoek. In andere landen: homoseksuelen een roze, Sinti en Roma een bruine driehoek.

   
   -Boven: Kort voor een herdenkingsdag in 1995 en in1997  werden de gedenkstenen met de namen van alle omgekomen slachtoffers van
Kamp Vught met pek beklad*. In der haast
wist men alsnog nieuwe stenen te doen produceren en te plaatsen. De oude verminkte stenen
liggen opgesteld en bewaard in Kamp Vught
.
-Rechts Herinneringsplaats met  namen van slachtoffers.

foto's © henk van esch, 12 april 2016.


In 1995 en 1997 werd het monument beklad door vandalen, de platen zijn vervangen. De bekladde platen zijn in kisten bewaard gebleven.

Op de poort naar het monument is door iemand een gedicht geplakt naar aanleiding van de bekladding van het monument. Op deze plaquette staat de volgende tekst:

KON JE TEER SMEREN
OVER STEEN, NAMEN, VERLEDEN?
DWAZE STUMPER, ZULKE NAMEN
ZIJN NOOIT UIT TE WISSEN!
ZE STAAN GEGRIFT IN TALLOZE
MENSENZIELEN, ONAANTASTBAAR
VOOR JOUW VERZIEKTE HAAT.
ZE STAAN MET VUUR GESCHREVEN
AAN DE HEMEL, WELKS LICHT
JOU ONVERDRAAGLIJK IS.

JE HEBT NIETS BEREIKT,
TEERLING,
JE HEBT VOOR ALLES ALLEEN
JE EIGEN NAAM BESMEURD
- NIET DIE VAN HEN:
ZIJ GLIMLACHTEN OM JOUW WOEDE,
BADEND IN HET LICHT,
WIEGEND OP GOD'S ADEM
EN ZINGEN HEEL ZACHT EN STIL
VOOR WIE HET WIL HOREN:
VREDE

Terug naar boven