FC Den Bosch met nieuwe aandeelhouders in zee

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2021

De KNVB heeft de geplande, nieuwe aandeelhoudersstructuur van FC Den Bosch goedgekeurd.  Met het groene licht van de bond, kan het traject van de herverdeling van de aandelen van FC Den Bosch deze week formeel worden afgerond. Het totale pakket aan gewone aandelen van FC Den Bosch is verdeeld over meerdere, bestaande en nieuwe aandeelhouders.

De bestaande aandeelhouders zijn verenigd in Forza FC Den Bosch B.V.. Deze groep (lokale) ondernemers - tevens FC Den Bosch-supporters - is in verschillende hoedanigheden al veel langer aan de club verbonden. Op 23 juli maakte FC Den Bosch bekend dat hier vijf Amerikaanse investeerders bij zouden komen, namelijk Pacific Media Group, Partners Path Capital, Randy Frankel, Chien Lee en Krishen Sud.
 FC Den Bosch op weg naar gezonde toekomst Door de nieuwe situatie verandert het toekomstperspectief van FC Den Bosch in positieve zin drastisch. “FC Den Bosch heeft de laatste twee decennia nooit financiële rust gekend. Met de nieuwe structuur en bijkomende partnerships komt een einde aan die situatie en kunnen we deze onstabiele periode eindelijk afsluiten. FC Den Bosch krijgt de kans om, nog steeds geworteld in haar eigen identiteit, een zelfstandige, geprofessionaliseerde voetbalorganisatie neer te zetten. Die evolutie wordt versneld door de collectiviteitsgedachte onder de aandeelhouders.