Start bouw Centrumplan Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-05-2017 Dinsdag 6 juni 2017 gaat officieel de bouw van het Centrumplan Rosmalen van start.
Eindelijk kan begonnen worden met de bouw van een hernieuwd/ aanvullend winkelhart in Rosmalen. Met wethouder Jos van Son zal op het bouwterrein de eerste paal worden geslagen en vervolgens in Brasserie Fleurie een toost worden uitgebracht. 

Bericht van 8 februari 2017. Centrumplan Rosmalen - na verwerping bezwaren-  aanvaard
Alle bezwaren van de zeventien Vastgoedhandelaren tegen het Centrumplan Rosmalen is door de Raad van State verworpen. Daarmee kan eindelijk begonnen worden  met de bouw van een hernieuwd/ aanvullend winkelhart in Rosmalen. 'Eindelijk', omdat er ook een periode kan worden afgesloten van onnodige plannenmakerij, discussies en processen.
Het nieuwe
winkelhart van Rosmalen.
 

De bezwaren van de vastgoedmarkt betroffen gebrek aan informatie en dat de bouw van nieuwe winkels nadelig zou werken op de bestaande winkels. Ook zou ontwikkelaar ForumInvest van de gemeente financiële steun hebben gekregen.

Rosmalens Belang is al die jaren wel de grote voorvechter geweest van het plan. Andere fracties, met name het CDA, stonden er wat gereserveerde tegenover', zegt communicatie adviseur van Rosmalens Belang  Herman van Dinther. 'Het was een speerpunt in ons verkiezingsprogram.'

Fractieleider Antoon de Groot. 'We houden wethouder Eric Logister aan zijn woord om nu het bouwrijp maken snel te starten. Ook de projectontwikkelaar ForumInvest kan eindelijk concreet aan de slag.'