ProRail moet metingen langs spoor Meteren-Boxtel verrichten

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2018 | Gewijzigd op: 15-12-2018

In een brief [dd.14122018] van vijf omliggende gemeenten van het spoor Meteren -Boxtel hebben zij bij de staatssecretaris van Infrastructuur aangedrongen om meer metingen te verrichten. De vijf zijn: Den Bosch, Zaltbommel, Maasdriel,  Neerijnen en Geldermalsen. Zij delen de zorg over het Programma Hoog Frequent Spoor met aan aftakkling van Meteren naar Boxtel voor goederenvervoer en willen die aftakking  via de Betuwelijn doen verlopen. 

Bericht van 22 november  2018: Meer rekening houden met omwonenden van het spoor
Nadat de gemeente aan het ministerie van I&W een brief dd.01042018] heeft gestuurd en met het Ministerie een gesprek [dd.01112018] heeft gevoerd, blijkt dat 'Den Haag' meer rekening gaat houden met de klachten die omwonenenden langs het Rosmalense spoor hebben geuit.

Het blijkt dat bij wijzigingen van beleidsregels, of wanneer er nieuwe normen zijn, of nieuwe technieken, de staatsscetratieis  het Rosmalense dossier opnieuw gaat beschouwen. Na de proef met gedifferentieerd rijden tussen Meteren en Boxtel is het voornemen daarvan een generieke [trillingsbeperkende] maatregel te maken. Als de uitkomsten positief zijn komt ook Rosmalen voor deze maatregel in beeld,  aldus I&W.

Ook is het voornemen een klankbordgroep 'Trillingen'op te te richtenh met deelname van Rosmalense bewoners. Het Klein Comité kan één afgevaardigde laten deelnemen aan de klankbordgroep .
Met voorzitter Van der Steen van het Klein Comité  wordt nog doorgesproken welke  vervolgstappen kunnen bijdragen aan een vermindering van de trillingsoverlast.