Bereikbaarheid en veiligheid in kom Rosmalen verbeterd

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2021 | Gewijzigd op: 20-01-2021
In een samenhangend pakket is de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kom Rosmalen verbeterd. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente samen met het Centrum Management Rosmalen, Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg. Centraal staat een veilige inrichting met ruimte voor zowel voetgangers als fietsers en het optimaal benutten van parkeergelegenheid.
-Bovenin: lionks aanpassen rijrichting, in het midden staat herichting parkeerterrein en rechts daarvan vervanging fietsenrekken .
-Middenin De Driesprong:Verboden gebied voor scooters en bromfietsen.
-Bij rode pinnetjes [onderaan, middenin en bovenaan]: aanpassen rijrichting.

Ruimte voor fietsers en voetgangers
Voorop staat comfortabel, schoon en ook veilig van A naar B te kunnen reizen, zodat er zo weinig mogelijk kans is op ongevallen. Er wordt daarom  ruim baan gegeven aan zowel voetgangers als fietsers. Dit betekent dat deze groepen en de nood-en calamiteitendiensten altijd welkom zijn in het centrum van Rosmalen. We maken het hele centrumgebied woonerf. Hierdoor moet al het verkeer stapvoets rijden en is parkeren alleen toegestaan in de parkeervakken.
Bestemmingsverkeer Bestemmingsverkeer is toegestaan in de ochtend tussen 07.00 – 12.00 uur en na winkelsluiting. Daarnaast komt er op het plein van De Driesprong een verbod voor bromfietsen en snorfietsen van 12.00 tot 22.00 uur om overlast en onveilige situaties bij de terrassen van de horeca te voorkomen.
Parkeren  De parkeerroute om bezoekers naar de juiste parkeerplaatsen te verwijzen wordt aangepast . Voor de duidelijkheid gaan we dat in twee richtingen doen. De Korte Venstraat en Brouwerijstraat worden in overleg met bewoners opnieuw ingericht om foutparkeren te voorkomen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook komen er aanpassingen in het kort en lang parkeren. We verplaatsen de blauwe zone van parkeerterrein De Oude Dijk naar het parkeerterrein De Kentering.