Subsidie voor Rosmalense scoutingvereniging Tarcisius

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-02-2021 | Gewijzigd op: 11-02-2021
Na een motie van Rosmalens Belang, PvdA en VVD [dd.10112020] krijgt de Rosmalense scoutingvereniging Tarcisius alsnog een verlenging van de subsidie. Dat gebeurt in het licht van de 'afbouw van de  de scoutingvereniging, die anders tot financiële problemen zou leiden', aldus het antwoord van B&W [brief dd. 09022021] op de motie. Daarom kiest B&W voor een 'zachtere landing'. Die verlenging duurt tot het einde van de indertijd [2009] door de vereniging aangegane hypotheek die per 1 juli 2024 afloopt. De subsidie bedraagt voor 2021 en 2022 €24.500.