Presentatie plan houten flexwoningen in landelijke omgeving Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2022 | Gewijzigd op: 04-02-2022
Impressie flexwoningen in Groote Wielen Rosmalen  Noord-Oosthoek.


In de Groote Wielen komt in de Noord-Oosthoek een buurt verdeeld over 12 erven met 205 woningen waarvan 15-25 stuks met houten huizen, allen in een natuurlijk, landelijke omgeving, die daar al is.
Aan dit plan ging in 2020 een haalbaarheidsonderzoek, door de gemeente en Zayaz uitgevoerd, aan vooraf. In het eerste kwartaal van 2023  zullen de eerste  twee woonerven worden aangelegd met in totaal 30 houten woningen..
Er is een speciaal platform opgesteld om het plan aan omwonenden en woningzoekenden aan te kunnen bieden.en hen een beeld van deze opzet te kunnen geven. Volg de link naar het platform  https://samen.s-hertogenbosch.nl/projecten/noordoosthoek/default.aspx
 
.....
.....
In de Noord-Oosthoek in de Groote Wielen in Rosmalen worden in 2023 op twaalf erven 15-25 houten flexwoningen gebouwd in de bestaande landelijke omgeving.
.....


Bericht van 15 januari 2022 Rijk geeft bijna zes ton voor flexwoningen Noord-Oosthoek Rosmalen
Den Bosch ontvangt van het Rjk voor de in Rosmalen Noord-Oost te bouwen 117 flexwoningren € 585.000.
De voor jongeren, kleine gezinnen, starters en ouderen afgestemde woningen staan gepland in de Noord-Oosthoek van Rosmalen*: de Groote Wielen 73 stuks en op Maaspoort  [Belegeren] 44  stuks. 

Bericht van 9 november 2021 : start procedure bouw  Flexwoningen Rosmalen Noord-Oost 
Voor de zomervakantie lag het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’ ter inzage. In dat bouwplan zit het streven naar duurzame en groene huizen, onder meer flexwoningen. Gezien de grote behoefte aan woonruimte maakt de gemeente de bouw van deze woningen snel mogelijk. [Mede dankzij een 's Rijks regeling].  De raad moet nog akkoord gaan.[Zie de roze hoek bovenin de kaart].

Verklaring van geen bezwaar gemeenteraad 

Om deze flexwoningen te kunnen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. Die wil de gemeente over een tijdvak van 15 jaar verstrekken.  De basis is een nog vast te stellen bestemmingsplan voor de NoordOosthoek.  Dat gebeurt nu dus via een verkorte procedure, die start nadat de raad  akkoord is gegaan. Die procedure gaat  gepaard met een raadsvoorstel [vergadering dd. 7 december 2021].

Voordeel van deze aanpak is dat Zayaz uiteenlopende doelgroepen sneller een huis kan aanbieden: ouderen, jonge mensen, gezinnen en alleenstaanden uit verschillende inkomensklassen. Door die periode van 15 jaar te kiezen kunnen woningzoekenden er langer  blijven wonen en ontstaat er meer binding met de wijk. 
De flexwoningen 'verblijven'  tijdelijk  op de locatie en worden -eventueel met de bewoners- binnen 15 jaar verplaatst.

Eerst nog komt een verkaveling voor de plaats van de flewxwoningen aan de beurt.  Daar zit ook een bereikbaarheidssituatie [fiets, auto en te voet/parkeerplekken] in. Binnenkort, na het gereedkomen van het verkavelingsplan [eind dit jaar] volgt een  gesprek met de omgeving. Daarna worden pas de tijdelijke omgevingsvergunningen verleend.

Terug naar boven