Start procedure vergunningen voor flexwoningen in Noordoosthoek

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2021 Voor de zomervakantie lag het ontwerpbestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’ ter inzage. In dat bouwplan zit het streven naar duurzame en groene huizen, onder meer flexwoningen. Gezien de grote behoefte aan woonruimte maakt de gemeente de bouw van deze woningen snel mogelijk. [Mede dankzij een 's Rijks regeling].  De raad moet nog akkoord gaan.[Zie de roze hoek bovenin de kaart].

Verklaring van geen bezwaar gemeenteraad 

Om deze flexwoningen te kunnen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. Die wil de gemeente over een tijdvak van 15 jaar verstrekken.  De basis is een nog vast te stellen bestemmingsplan voor de NoordOosthoek.  Dat gebeurt nu dus via een verkorte procedure, die start nadat de raad  akkoord is gegaan. Die procedure gaat  gepaard met een raadsvoorstel [vergadering dd. 7 december 2021].

Voordeel van deze aanpak is dat Zayaz uiteenlopende doelgroepen sneller een huis kan aanbieden: ouderen, jonge mensen, gezinnen en alleenstaanden uit verschillende inkomensklassen. Door die periode van 15 jaar te kiezen kunnen woningzoekenden er langer  blijven wonen en ontstaat er meer binding met de wijk. 
De flexwoningen 'verblijven'  tijdelijk  op de locatie en worden -eventueel met de bewoners- binnen 15 jaar verplaatst.


Eerst nog komt een verkaveling voor de plaats van de flewxwoningen aan de beurt.  Daar zit ook een bereikbaarheidssituatie [fiets, auto en te voet/parkeerplekken] in. Binnenkort, na het gereedkomen van het verkavelingsplan [eind dit jaar] volgt een  gesprek met de omgeving. Daarna worden pas de tijdelijke omgevingsvergunningen verleend.