Asielzoekerscentrum aan Graafsebaan in Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2010 Graafsebaan 172 in Rosmalen, een voormalige, gemeentelijke [Rosmalen] opvang voor asielzoekers en daarvoor klooster, wordt  een asielzoekerscentrum van - officieel -het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Het COA heeft daarover een huurovereenkomst gesloten met de pandeigenaar.

De bedoeling is, na een verbouwing [ géén uitbreiding !] die spoedig begint, dat het centrum op 1 september 2010 in gebruik wordt genomen voor 330 asielzoekers.

Het asielzoekerscentrum in Rosmalen is bedoeld om asielzoekers op te vangen, wiens asielverzoek op dat moment wordt behandeld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Bosch. Een procedure die kort - gemiddeld zes weken - duurt. Daar krijgt de asielzoeker enkele dagen de tijd om zich voor te bereiden op de behandeling van diens asielverzoek. Nadat een antwoord op het asielverzoek is ontvangen, verhuist een asielzoeker naar een ander asielzoekerscentrum van het COA.
Op woensdag 24 maart om 20.00 volgt in Mariaoord, Vliertwijksestrat 369 een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden.