Gemeente herstelt het Landschap van Hooge Heide

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-12-2010 | Gewijzigd op: 22-12-2010

De gemeente gaat in het buitengebied van Rosmalen het waardevolle landschap van Hooge Heide herstellen.

Dat gebeurt met  de aanleg -op drie plekken -van houtwallen, poelen en wandelpaden wat behalve aardig is voor de wandelaars, het komt ook dier en plantensoorten ten goede. Hooge Heide maakt onderdeel uit van De Groene Delta.
In Hooge Heide zuid komt sinds kort de das weer voor. Deze soort verplaatst zich langs houtwallen en zoekt zijn eten in agrarische percelen. Soorten als libellen en amfibieën profiteren van de aanleg van de poelen omdat deze zich voortplanten in stilstaand water.

Sprokkelbosch
 In het Sprokkelbosch wordt een perceel aan het Kattenbosch ingericht. Hier zal een klein rondje vanuit de Geenbergenstraat en het Kattenbosch mogelijk worden. Ook wordt er een wandelpad naar de Hondsberg aangelegd.

Met de aanleg van wandelpaden, poelen en houtwallen wordt het gebied ook voor de natuurliefhebber  toegankelijker en het komt de flora en de fauna ten goede.

In Hooge Heide midden worden de agrarische gronden langs het spoor ingericht. Er komen extra houtwallen op plekken waar deze vroeger hebben gestaan en ook daar zullen wandelpaden worden aangelegd en poelen gegraven. Straks is het mogelijk om vanuit de wijk Sparrenburg ter hoogte van de Brabanthoeven het gebied in te lopen.
Eikenburgbos
In Hooge Heide zuid wordt een perceel grenzend aan het Eikenburgbos nabij de kleine wetering ingericht met paden en poelen.  
In maart 2011 zijn de werkzaamheden afgerond.