Herdenkingssteen van Rosmalense Rosmolen onthuld 2011

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-09-2011 | Gewijzigd op: 15-10-2012
Met een ceremonie werd zondag 11 september 2011 op de Gele Hoeve in Rosmalen de gedenksteen onthuld die- ook figuurlijk- herinnert aan de Rosmalens Oliemolen.

Het monument 'de Kollergang' is als herinnering aan deze rosoliemolen, maar ook aan de vele watermolens, rosmolens en windmolens, die ooit rond in de stad hebben gestaan, op 11 september 2011 - Nationale Monumentendag - en ter gelegenheid van het eerste lustrum van de 'De Vereniging Molens van 's-Hertogenbosch' aan de stad geschonken.

   
De gedenksteen afkomstig van de of een Rosmalense oliemolen.
foto's © roland brouwer, 11 september 2011.
 Initiatiefnemers, makers en vrijwilligers met wethouder Huib van Olden [uiterst rechts]  en voorzitter René Vogels van de Vereniging Vrienden van Molens 's-Hertogenbosch [links vooraan].
.

Na een muzikale inleiding door de de Stadspijpers en een minuut stilte voor 9/11 ['nine eleven'] hield René Vogels, de  voorzitter van de Vereniging Vrienden Molens 's-Hertogenbosch een voordracht waarin hij nog eens uitgebreid terugging naar het verleden en de totstandkoming van dit monument. Vogels bedankte alle vrijwilligers voor hun aandeel en bood  hen en wethouder Huib van Olden, die de onthulling verrichtte, een flesje lijnzaadolie aan waarvan, de inhoud gemaakt was door een Moergestelse molen.

Voor de slachtoffers van 'nine eleven' [9/11] werd, voorafgaand aan de ceremonie op de Gele Hoeve in Rosmalen, een minuut stilte gehouden. Een muzikaal welkom door De Stadspijpers.
Links: De toespraken van René Vogels en wethouder van o.a.monumenten Huib van Olden
en de aanbieding van een flesje lijnzaadolie aan de eregast en alle vrijwilligers.

foto's © roland brouwer, 11 september 2011.

Tekst op plakkaat bij de molen:

Kollergang
In 1844 vraagt de heer Joannes B.H. van de Mortel (notaris te 's-Hertogenbosch) een vergunning aan om een "eenen rosolijmolen aldaar tusschen de bestaande korenschuur en de straatweg voornoemd te mogen plaatsen". Op 12 april 1844 werd de vergunning gegund. In de schaduw van de grote plataan - op de grond van 'De Gele Hoeve' - werd toen een rosoliemolen gebouwd.

   
Plakkaat dat uitleg geeft over het ontstaan van de rosmolen. Zie tekst hierboven. Deze steen werd door Wim Jansen en Stijn Kenter symbolisch ingelegd bij 'de eerste steenlegging' op   28 december 2010. 
foto's © roland brouwer, 11 september 2011.

Eerste steen
Op 28 december 2010 werd symbolisch de eerste steen voor dit monument gelegd. Het is tot stand gekomen dankzij sponsoring van een aantal bedrijven en met veel vrijwilligerswerk van de Vereniging 'Vrienden van de Molens van 's-Hertogenbosch'.

Rosmolen - Rosoliemolen
Zoals de naam aangeeft werd een rosmolen door een paard (ros) aangedreven.
Het oliehoudende zaad (of de noten) werd(en) door midden van een harpzeef en een wanmolen gezuiverd van het kaf.
Vervolgens werd het tot oliemeel, lijnmeel of zaadmeel gekneusd of geplet met behulp van een kollergang, bestaande uit twee verticale kantstenen, lopers of kollerstenen.
Deze beschreven - ronddraaiend op hun kant - twee cirkels (binnencirkel door de binnensteen en buitencirkel door de buitensteen) op een stenen onderligger. De fundering onder deze ligger noemt men het doodbed (dood = doet niet mee aan het werk).

Ze ook artikel  Molensteen van Rosmalense Molen geplaatst dd. 7 april 2011
en artikel dd. 29 maart 2010 Molenmonumentje voor Rosmalen

Terug naar boven