Gemeente in actie tegen vliegenplaag Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-08-2012 | Gewijzigd op: 24-08-2012
Vorig jaar had de Rosmalense wijk Brabanthoeven te kampen met een vliegenplaag. Daarop is door de gemeente een onderzoek ingesteld naar potentiële ontwikkelingsbronnen dan wel rustplaatsen van de vliegen.
Vliegenplaag in de Brabanthoeven in 2012 minder dan vorig jaar.
 

Behalve de nertsenfarm RIOS Mink aan de Oude Baan kwamen ook in beeld: Van den Ouden op de Vliertwijksestraat, Van Pinxteren Mestdistributie, Sprokkelboschstraat, Van Creij paardenbenodigdheden, Crematorium Rosmalen en daarnaast de gronden die behoren tot de voormalige oude stortplaats. Bij al deze beheerders zijn maatregelen afgesproken.
Met name bij de nertsenfarm heeft de gemeente acties ondernomen om uitbreiding van de plaag te beperken, zoals een nieuw vliegen (larven) bestrijdingsplan van Agro Pest Control.
Controles
Na eerste controles [juni 2012] bij de nertsenfarm bleek dat nog niet conform het nieuwe vliegenbestrijdingsplan werd gewerkt. Na een handhavingsprocedure bleek dat er in augustus dit jaar wel volgens dat vliegenbestrijdingsplan wordt gewerkt. Controles blijven er gewenst.
Conclusie
Met het uitvoeren van een gebiedsonderzoek, het maken en vastleggen van afspraken met eigenaren en beheerders en het intensieve traject met de nertsenfarm heeft ertoe geleid dat de overlast van vliegen is afgenomen.