Jeroen Boschtafereel bij Verwonderstraat Jeroen Boschwijk GrooteWielen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2012 Onlangs is in de nieuwe Rosmalense wijk 'Jeroen Bosch' het kunstwerk 'In 't Verguld Bosch' samen met de bewoners opgezet. Dankzij de kunstenaars Marieke Hurkens en Mariëlle Lapidaire, die op verzoek van het Makershuis samen met de bewoners een totaal kunstwerk - 'In 't Verguld Bosch'- opzetten, was deze jonge Rosmalense buurt deelgenoot in de 'Verwonderstraten', een buurtmanifestatie die zondag 30 september 2012 , verspreid over de stad, werd gehouden*. 

* Zie onderaan artikel de moeizame voorgeschiedenis van dit burgerinitiatief ...  .

Opzet kunstproject Jeroen Boschwijk
De kunstenaars hadden de bewoners van de wijk gevraagd iets -eenvoudigs- van hen zelf, hun huis of van hun bezit af te staan. Dat deden maar liefst 50 van de 75 huishoudens. Deze kleinoden zijn verguld met echt bladgoud en in vensterbanken en aan de diverse gevels van huizen geplaatst: combinaties zoals een garde, een hondenstaart, een fotocamera, een draadstaalpop en een zonnebril. Ieder "ding " met zijn eigen speciale verhaal er achter maakt het een curieus totaal kunstwerk.
Door dit initiatief is een kleine beeldenroute in de Jeroen Bosch wijk ontstaan. Ihkv het project Verwonderstraten ondergingen 20 straten een metamorfose.
Op de zondag de 30ste september 2012, de zondag van de Verwonderstraten bezocht een bus met 55 genodigden en belangstellenden de diverse Verwonderstraten waaronder de Jeroen Boschwijk.

-Boven: Bewoner Thom Hoogeboom geeft uitleg bij 'In 't Verguld Bosch'.
-Rechts boven:De oranje Transitbus van de kunstenaars Marieke Hurkens en Mariëlle Lapidaire.
-Rechts: J
ong en oud deed mee.
-Boven: De likeur met goudsnippers en fotokaarten.
-Rechts boven: Zo'n ding van bladgoud in de vensterbank. 
-Rechts: Genodigden en belangstellenden trekken langs de deelnemende huizen.

foto's © rob hoogeboom, 30 september 2012.

Aan de hand van een fotokaart " In 't verguld Bosch" zijn al deze mensen uitgenodigd om de 50 'dingen" te zoeken. Doordat de herfstzon er bling-bling  kleinoden van maakte wisten de meesten bezoekers deze kunstwerkjes redelijk makkelijk te ontdekken. Bij de diverse huizen gaven sommige bewoners spontaan uitleg van het kunstwerk. Alom verwondering op straat dus het uitgangspunt van het project Verwonderstraten kwam op deze zondag goed tot  zijn recht.
Op het einde van de wandeling kreeg men bij de inmiddels beroemde oranje bus een stukje chocolade met bladgoud, goudkleurige appelsap of likeur met goudsnippers.


Een van de kinderen die de fotospeurtocht 'In 't Verguld Bosch'oplostte.

foto © rob hoogeboom, 30 september 2012. 
 

*Voorgeschiedenis van een project dat, door gebrek aan medewerking - een moeizame start had.

Bij de oplevering van de eerste huizen in de Jeroen Boschwijk in de Groote Wielen in Rosmalen in 2007 kregen de bewoners de eerste aanraking met Jeroen Bosch. Zij ontvingen van de aannemer een fles Jeroen Bosch wijn. En namens de VVE overhandigde toenmalig voorzitter Rob Hoogeboom bij elke huis 2 toegangskaarten voor het Jheronimus Bosch Art Center.

Met het Jeroen Bosch jaar 2016 in het verschiet zijn er meer pogingen ondernomen om de Jeroen Bosch wijk kleur & fleur en wat kunst & cultuur te geven. Daarbij gebruikte zij de pot van de BIG-gelden voor en aanvraag rond Jeroen Bosch-straatnaamborden en een fontein in combinatie met de watermachine. Ihkv 'kunst in de wijk' zijn er voorstellen om parkeerhavens te maken met Jeroen Bosch elementen.
Maar het bleef lang stil  vanuit de gemeente. Al die suggesties hebben het niet gehaald. Wellicht kan het nog komen.
Na een periode van 'geen recatie' kwam plots in het voorjaar van 2012 een opvallend oranje Ford Transit-bestelbus de Hooiwagen inrijden. ....


Terug naar boven