Heijmans wil bomen kappen tbv parkeren en nieuwe aanplanten

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013
Voor de aanleg van de kanaalomleiding Zuid-Willemsvaart dient ter compensatie een ecologische zone te worden aangelegd.  Hierdoor komt vlak naast het nieuwe hoofdkantoor van Heijmans aan de Graafsebaan in Rosmalen een parkeerplaats van 200 auto's in de knel. Daarom wil Heijmans 166 bomen kappen, waarvan 32 kapvergunningplichtig. Het kappen is bedoeld om meer ruimte voor auto's te  creëren. Op een andere plek, dichtbij de oude, keren dan door aanplant 60 bomen terug. 

Boom &  Bosch stelt deze kap aan de kaak, maar ook Rosmalens Belang en De Bossche Groene stellen vanavond - 9 oktober 2012 - voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering daar vragen over.