Wegenaanleg in Broekland & Hoven in Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2008 Momenteel - najaar 2008 - is het  eeen drukte van belang op de Groote Wielen, met name in de wijk Broekland waar het gedeelte  de Hoven aan snee is. Daar wordt met man en macht gewerkt aan de infrastructuur zodat de bewoners en  het werkverkeer zich gemakkelijk, veilig en schoon kan verplaatsen.  Naast de groenvoorziening, die nog aan bod komt,  gaat het om de aanleg van wegen, fietspaden en stoepen. 

Boven: De rotonde Vlietdijk -Hooghemaal in aanleg.
Rechts boven: hetr asfalteren van de Vlietdijk.
Rechts: De asfaltwals op de kruising Vlietdijk- Groote Wielenlaan. Op de achtergrond de Jeroen Boschwijk.


foto's © rob hoogeboom, 6 november 2008.

Het aantal  huizen neemt zienderogen toe en daarmee komen er ook meer bewoners in de in aanbouw zijnde wijk de Hoven. Voor hen is  ook  de komst van een klein tijdelijk winkelcentrum van belang. Dat  gaat half november 2008 open. Het is gesitueerd op de hoek Vlietdijk- Groote Wielenlaan - Rosmalensedijk.  In dit centrum gaan zich vestigen: Albert Hein, Gall&Gall, ETOS en frituurzaak 't Vosje.Hiervoor moeten af- en aanvoerwegen gereed zijn evenals de bijbehorende parkeerplaatsen.

Loop - en fietsbrug bij klooster Baptist.
foto's © rob hoogeboom, 6 november 2008.
Asfalteren van de toegangsweg naar winkelcentrum