Aanloop naar nieuwe ´ Wijkraad Groote Wielen´

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2013  Op 19 maart 2013 werd in de Groote Wielen de eerste inleidende bijeenkomst van de nieuwe wijkraad gehouden.  Het is een direct gevolg van najaar 2012 gehouden enquete waarin een overgrote meerderheid aangaf een wijkraad te wensen.  Sprekers gaven aan wat een wijkraad kan betekenen en hoe die gaat functioneren.
 Aad van der Steen,  voorzitter van de wijkraad Sparrenbosch legde kort uit wat het doel en nut is van de raad. Van der Steen die ntevens voorzitter is  van de Sportalliantie Rosmalen, toonde de geplande ontwikkeling van de Groote Wielenplas, het zgn. ´Blauwe plan´.
De eerste, inleidende, bijeenkomst van een mogelijke wijkraad De Groote Wielen werd druk bezocht. Sprekers kregen bijval van de toehoorders.


foto ©  rob hoogeboom, 19 maart 2013.

Vervolgens hield de spraakwaterval Adrienne Hazenberg, lid van wijkraad Centrum-Hondsberg, een pleidooi voor een wijkraad ´Groote Wielen´. De positie en kennis van Hazenberg, die ook lid is van SJV Rosmalen, werkte inspirerend op de toehoorders. Met name haar ideeën om gezamenlijk met scholen, OJC en de jeugdorganisaties  activiteiten in de wijk te gaan ontplooien.

Opnieuw passeerden vervolgens de hoofdpunten van de enquête. 
- Veiligheid, overlast en ontwikkelingen in de openbare ruimte.
- Bereikbaarheid, openbaar vervoer en verkeer in de wijk.
- Recreatievoorzieningen, lokale initiatieven en activiteiten in De Groote Wielen

Positief is het beeld van het aantal  kandidaten voor de wijkraad. Daarom is de eerste stap de samenstelling van een bestuur, waarvoor zich 5 personen hebben aangemeld. Als leden hebben zich al een kleine 30 personen opgegeven.
Binnenkort worden deze personen door de gemeente [Rutger Janssens, afdeling Wijkmanagement], uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst.