Maurice Horsten volgt Clemens Bolhaar op als directeur BIM

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2014 | Gewijzigd op: 26-11-2014
Maurice Horsten is per 1 december 2014 benoemd tot de nieuwe directeur van de BIM, als opvolger van Clemens Bolhaar.

Maurice Horsten (*Heerlen,1967) die woonachtig is in ’s-Hertogenbosch, was, na zijn studie Economics & Business Administration aan de Universiteit van Maastricht, onder meer werkzaam bij ondernemingen in de pharma-business. Tot voor kort was hij lid van raad van bestuur van Mediq N.V. in Polen en daarvoor directeur/mede eigenaar van start-ups in de life science sector.
Naast zijn professionele activiteiten is hij bestuurslid van het Universiteitsfonds Limburg/Swol en sinds 2007 president van Studiekring Thomas More, de oudste ondernemersvereniging van ’s-Hertogenbosch.

Maurice Horsten is per 1 december 2014 de nieuwe directeur van de Brabantse Investerings Maatschappij [BIM].

De, vanwege pensionering,
vertrekkende directeur Clemens Bolhaar.


foto © paul kriele, 25 maart 2009.

*Vertrek en afscheid Clemens Bolhaar
Op 22 januari 2015 neemt de BIM afscheid van Clemens Bolhaar tijdens een bijeenkomst in Brasserie De Gruyterfabriek.

Clemens Bolhaar kondigde zijn afscheid ivm het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd al in juni 2014 aan. De Raad van Commissarissen besloot- mede op advies van het wervingsbureau Velde Executive -Maurice Horsten unaniem voor te dragen.

Met de exploitatie van bedrijfsvastgoed en actieve deelname in initiatieven zoals Ondernemerslift+ en Brabant Life Science Seed Fonds is BIM sinds 1950 een belangrijke stimulator van nieuw en vernieuwend ondernemerschap in stad en regio. Maurice Horsten heeft in zijn loopbaan op beide terreinen volop ervaring opgedaan. BIM is daarom overtuigd in hem een inspirerende en ondernemende directeur te hebben gevonden.