BIM en BOM investeren in succesvolle jonge onderneming Fruitfunk

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2017 | Gewijzigd op: 30-06-2017

Met een ondertekening van een contract is donderdagmiddag 29 juni 2017 in de Jamfabriek vastgelegd dat het Brabants Investeringsfonds [onder beheer van de BIM]  en de BOM investeren in de jonge onderneming Fruitfunk.

Fruitfunk is een startend bedrijf,  gevestigd in de Jamfabriek op de Helftheuvelweg  dat sterk groeit en zich in de markt met haar gluhte-en suikervrije snoepproducten  sterk profileert in het duurzame en gezonde foodtijdperk   Bovendien bevat het kleurrijke verpaklte snoep van Fruitfunk belangrijke voedingsstoffen. Hierdoor zijn ze populair bij ouders en de jeugd, en ook de grote supermarkten nemen ze in hun sortiment op.

Beide eigenaren, Daan Schapendonk en Rob de Weert glunderden bij de complimenten die aan de officiële ondertekening vooraf gingen.

Wethouder Jan Hoskam blijkt af en toe een snoepert te zijn en fruitfunk –specifiek  'School bar, appleflavour' -als favoriet heeft. Als wethouder van Economische Zaken, die aan de wieg stond van het Brabants Investeringsfonds BIF, had hij een toeziend oog bij de ondertekening.

Fruitfunk, dat twee-eneenhalf jaar geleden door Daan Schapendonk en Rob de Weert in Tilburg werd opgericht kwam in oktober 2016 naar Den Bosch. Met deze ondertekening verwachten we naast onze groei te kunnen versterken ook meer naamsbekendheid  te krijgen en nieuwe merken te kunnen ontwikkelen,’  lichte Schapendonk tegenover familie, vrienden en collegae starters toe. ‘We zijn indertijd door Rachel de Greef van de Jamfabriek op het goede spoor gezet.’ 

  De beide ondernemers van Fruitfunk
Daan Schapendonk [l.] en  
Rob de Weert luisterend naar wethouder Jan Hoskam
.
Mirjam Dragstra van de BOM:
'Gelet op het maatschappelijk verantwoord
ondernemen past het snoep van Fruitfunk daar goed bij'. 
 

Wethouder Hoskam beklemtoonde nog eens de smaak van de Fruitfunkartikelen en dat het ‘een verantwoord product’ is. Hoskam:’Ik sta hier omdat jullie het zo goed doen en de Jamfabriek er goed over rapporteert. Ik ben indertijd met de BIF begonnen om groeiende bedrijven groot te maken. [ zie artikel ** dd.19 december 2016 ‘Gemeente en BIM zetten investeringsfonds op’]

Het verheugt me dat ook de BIF hierbij is aangesloten. Maar ik las het pas in de uitnodiging dat jullie door de BIF uitverkoren waren,’ zei Hoskam, die afsloot met: ‘Blijf op de weg van goed ondernemerschap voortgaan en blijf je netwerk gebruiken.'  

Jamfabriek
vlnr zittend Sjoerd Coolen Investment Director bij de BIF,
Daan Schapendonk en
Rob de Weert van Fruitfunk
en Mirjam Dragstra [BOM].
Staand vlnr.: 
Maurice Horsten [BIM], Rik Postumes [BOM]
en wethouder Jan Hoskam
.

foto © paul kriele, 29 juni 2017.
..........................................................

Sjoerd Coolen, Investement Director van deBIF, herinnerde aan de oprichting van de BIF in december 2016 en benadrukte de snelle ontwikkeling van dit fonds.‘Daarvan zijn jullie nu de eerste die voor steun in aanmerking komen. Coolen benadrukte nog eens het goede managementteam en het verantwoord product'van Fruitfunk, dat al in zes grote supermarkten te koop is. Coolen:’En als kers op de taart hebben we aan jullie ook nog eens een goeie partner bij de BOM.’

Mirjam Dragstra van de BOM toonde zich met deze daad van het BIF  meer dan tevreden. ‘We letten ook op demaatschappelijke impact. Verantwoord snoep past daar goed bij. Groei in potentie en groei in ambitie. Dat is makkelijk gezegd. Je moet het ook nog eens waarmaken,' sprak Dragstra. 'Dat kan door open te staan voor ervaren mensen om je heen die jullie verder op weg helpen  .’

Na de op de ondertekening inleidende toespraken was het tijd voor de ondertekening

Zie ook de site van de BIM   

Terug naar boven