D66 voorspelt miljoenenstrop bij BIM

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2013 | Gewijzigd op: 14-05-2013
Volgens Jan Smit, fractieleider van D66, hangt Den Bosch een miljoenenstrop boven het hoofd.

Uit een accountantsonderzoek is gebleken dat de stad een risico loopt van circa € 30 miljoen. Dat bedrag vertegenwoordigt rekeningen van verstrekte leningen en/of garantstellingen, die niet terugbetaald kunnen worden.
Die leningen zijn via de BIM*, waarvan de gemeente groot aandeelhouder [99%] is, verstrekt.
NV de BIM heeft in portefeuille veel 'moeilijk' Vast Goed.  Bekend is dat er een malaise in de kantorenmarkt heerst. Dat betekent leegstand op de kantorenmarkt waardoor er aan de BIM lagere, of geen huuropbrengsten terug komen.
Op haar beurt  heeft de gemeente zich voor die leningen garant gesteld.

*De BIM is in 1950 opgericht om moeizaam startende, vaak jonge, bedrijven in eerste aanvang te helpen. Dat is haar basistaak.

  Directeur NV BIM Clemens Bolhaar.
foto © paul kriele, 25 maart 2009.
 
Twee petten op
De BIM heeft de afgelopen jaren voor die panden leningen verstrekt. Frappant is dat de BIM, onder toezicht staat van het gemeentelijk Hoofd Financiën, die ook nog eens  commissaris is bij de BIM. Kort door de bocht gezegd: Een en dezelfde persoon keurt de eigen aanvraag om leningen zelf goed….

Het is de eigen vrijheid van het College van B&W om kredieten te verstrekken. Dat kan buiten de gemeenteraad om. Zo gaf de BIM, lees de gemeente, in 2012 al bijna  € 5 miljoen krediet, waarvan overigens niets in het jaarverslag staat vermeld. D66 is daar via de Kamer van Koophandel achter gekomen.
Dit jaar komt de gemeente door die garantstelling van leningen, wederom in liquiditeitsproblemen.
Noch in 2012, noch in 2013 werd de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Dat steekt de fractie van D66, die nu exact wil weten, welke leningen zijn verstrekt, welke er nog open staan en voor welke garantie werd verleend.