'Tramkade' neemt een loopje met Kings of Colorsfestival

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2015 De stichting Tramkade neemt een loopje met Kings of Colorfestival. Dat lijkt er tenminste op nu de organisatie van het graffity-evenement in het ongewisse blijft over een toezegging voor een evenement in septembrr 2016. In 2015 viel de organisatie ook al erg tegen dat door de asbestkwestie in de Tramkade het festival afgezegd moest worden. 
Kings of Colors is al meer dan een jaar bezig de planning voor 2016 ook in Den Bosch rond te krijgen. Maar de communicatie is weer bar en boos.
Dat is reden van de PvdA om snel duidelijkheid tge vragen aan de Stichting Tramkade over de voortgang van Kings of Colors Festival in 2016.
 
 

PvdA- er Pieter Paul Slikker zegt toch te mogen verwachten dat de stichting daadwerkelijk ruimte biedt aan culturele en creatieve evenementen en dat ze meedenkt met initiatieven vanuit de stad. Het Bossche raadslid vraagt het stadsbestuur om met de stichting Tramkade in gesprek te gaan om duidelijkheid aan Kings of Colors te verschaffen.