Winkelcentrum de Zuiderpassage met literatuur en neonlicht in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2020 | Gewijzigd op: 07-03-2020
In café Lohengrin in de Zuiderpassage werd vrijdagmiddag 6 maart 2020, als vooruitloop op het ‘ontsteken’ van de oud gerestaureerde neonverlichting op de kop van het winkelcentrum Zuiderpassage in de kelder van Lohengrin, een literaire middag gehouden. Dat alles om het winkelcentrum reëel, kritisch en ook hoopvol in de schijnwerpers te zetten. Dat gebeurde olv Mijke Pol die samen met stadschroniqueur Eric Alink en Lucas de Waard het literaire gedeelte inluidden. Daar vóór was er een paneldiscussie waarin vooral tot uiting kwam de wil en wens om het centrum weer nieuw leven in te blazen, maar ook werd door het allen geuit besef duidelijk dat de ziel uit het winkelcentrum is.
 
Aan het slot van de deels litteraire en
deels ceremoniële middag in Lohengrin
op de Zuiderpassage, klikte wethouder
Huib van Olden samen met Hans van Beek*, die hem assisteerde de schakelaar om
waarop de neonletters opnieuw aanlichtten.

Hans van Beek van electrobureau
Oriëntal Sign & Sign Lights heeft de zestig jaar oude neonverlichting gerestaureerd
.

foto © paul kriele, 6 maart 2020.
 


Vervolg paneldiscussie
Het zal erg moeilijk zal zijn alle eigenaren van de winkelpandjes op één lijn te krijgen in de weg naar een gerevitaliseerd winkelarsenaal bij voorkeur kleine winkeltjes, zo viel te beluisteren. Nadat ook twee bewoners /panelleden zich positief over hun woonomgeving hadden uitgelaten, trok Mijke Pol de conclusie dat er een enorme betrokkenheid bij de bewoners voor deze plek bestaat.
De gemeente, bij monde van wethouder Huib van Olden, toonde zich erg welwillend voor revitalisering, als het gaat om haar eigendom. Dat is de grond en de Openbare Ruimte. Inzake procedures om de winkelstand te herstellen, leek Van Olden ook wel meewerkend.
Van Olden: ’We proberen dit centrum, waarvan het beeld was weggekwijnd te revitaliseren door er een positieve vibe aan te geven. Maar hoe probeer je dat ? Een gedeelde eigendom maakt dat erg ingewikkeld. De start is dit gebied de winkelstatus te verlenen. Er is een kans er iets moois van te maken. Dit zeg ik ook aan de omwonenden.’
Enkele debaters hadden vooral zorg om de kleine winkelier die afhaakt doordat de vast goedjongens relatief toren hoge huren [€ 1.000 per maand] aan een kleine kruidenier opleggen. Discussieleider en gastvrouw Mijke Pol zou wel eens met die vastgoedmarkt in gesprek gaan.
 
....

-Hierboven: De paneldiscussie in Lohengrin met vlnr. Stadschroniqueur Eric Alink, gastvrouw en initiatiefneemster Mijke Pol, bestuurslid VVE Zuiderpassage Bram Brantjes, gemeente ambtenaar [portefeuille winke;centra Ronald van Velzen, wethouder Huib van Olden en architect Thomas Vullings.
-Onder: Indruk van de grote belangstelling voor dit project van Mijke
Pol en Rob van Oijen 'De Passage' in café Lohengrin in de Zuiderpassage.

Op de voorgrond Lucas de Waard, Kartinka Polderman en
rechts JeroenThijssen en achter Jeroen Bram Brantjes.


foto's © paul kriele,  6 maart 2020.
 
....

In die opstelling zetten de speciale gasten architect Thomas Vullings, bestuurslid van het VVE Bram Brantjes en gemeenteambtenaar inzake winkelcentra Ronald Velzen en columnist Aric Alink de teneur voort. Een debat dat eindigde met de opmerkingen van Mijke Pol door onder meer aan de wethouder te vragen wat te doen en op welke termijn de detailhandelsvisie van 2011 – die Ronald van Velzen ter sprake - opgepakt gaat worden. Daar kon Van Olden geen concreet antwoord op geven. Ondanks dat er geen concrete stappen werden gezet, noch konden worden gezet, bleek Mijke Pol ‘…hoopvol op een nieuw begin van de plek, want erg leven zit er niet in’.
 
....
-Boven: Lucas de Waard met 'De Laatste Passage'. -Rechts boven: Katinka Polderman met 'De Frits'.
-Rechts: Columnist /stadschroniqueur
Eric Alink met 'De ziener'
 


-Links: Het moment waarop wethouder Huib
van Olden van Mijke Pol het eerste exemplaar
van het bundeltje 'De passage' krijgt aangeboden.


foto's © paul kriele, 6 maart 2020.

Literaire bijdrage van Katinka Polderman, Lucas de Waard, Jeroen Thijssen en Eric Alink. Columnisten en schrijvers hebben, na de een met een onderzoek en de ander met een globale oriëntatie,een bijdrage geleverd aan de speciaal voor deze gelegenheid uitgegeven bundel ‘Passage’. Lucas de Waard met ‘De Laatste Passage’, Eric Alink schetse in 'De ziener' met historische feiten het verloop van de Zuiderpassage waarin de filosoof Cornelis Verhoeven, ooit wonende in de Ruusbroeckstraat en later in de Hertogin Johannastraat, de hoofdrol speelde. Jeroen Thijssen 'Passage aan zee', Katinka Polderman 'De Frits' en Mijke Pol 'Het jubileum'. 
Deze bijdragen zijn dus gebundeld in de kleine brochure 'de Passage'. 

Pol dankte onder meer de gemeente, afdeling Erfgoed, die historische documenten en foto’s uit de jaren 60 en 70 ter beschikking heeft gesteld, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Studio Boot met Edwin Vollenbergh die gratis voor de lay-out zorgde en Rob van Ojien, Mijke’s partner in dit project. 

Na afloop van de besloten zitting in Lohenrin toog het uit circa honderd toehoorders bestaand gezelschap naar de kop van de Zuiderpassage om daar het aanklikken van de neonverlichting te aanschouwen

Van Olden zei bij het korte ceremonieel :' Laat deze verlichting een vibe zijn om dit centrum nieuw leven te geven’. 
 
Wethouder Huib van Olden was de
official in dit samenzijn die met een
lange stok de schakelaar van de door Hans van Beek [elektrobureau Oriëntal Sign & Sign Lights] uit de jaren 60 daterende gerestaureerde
neonverlichting opnieuw aan stak.


foto © paul kriele, 6 maart 2020.
.....................................................................


Van Olden schonk, namens Erfgoed, aan Hans van Beek een poster van een moment waarop de neonletters en Hans zelf staan afgebeeld.
Zie voor de aanpak van het winkelcentrum de Zuiderpassage het  artikel van 30 januari 2020: Zuiderpassage krijgt status van gemeentelijk monument.
 
Allen bijeen voor een groepsfoto
op de kop Zuiderpassage met
vooraan wethouder Huib van Olden
en Hans van Beek.


foto © paul kriele, 6 maart 2020.
.......................................................................
 
Na afloop poseren Lucas de Waard, Katinka Polderman, JeroenThijssen, Eric Alink en de
motor achter het project 'De Passage' Mijke
Pol voor het winkelcentrum de Zuiderpassage.


foto © paul kriele,  6 maart 2020.
..................................................................................


Terug naar boven