Door op snelheid te letten sparen automobilisten voor hun wijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2021 Om de automobilisten en eigen wijkbewoners te wijzen op hun verkeersgedrag staat er van 5 oktober t/m 26 oktober 2021 een snelheidsmeter spaarpot in West aan de Churchilllaan. Door die 'spaarpot' worden automobilist geattendeerd op hun snelheid. Is die snelheid aan de maximum snelheid aangepast dan komt dat -met geld-  ten goede aan een doel in de wijk West. De bestuurder ziet een duim omhoog, en het gespaarde bedrag dat in een digitale spaarpot valt.
Dit sparen voor de wijk is een van de acties uit het project Samen maken we ‘s-Hertogenbosch Veiliger. Met de actie wordt ingezet op de verkeersveiligheid op de Churchilllaan en de nabijgelegen basisscholen. De opbrengsten gaat naar Talentontwikkeling en Gelijke Kansen.
Concreet is dat voor sportvoorzieningen in West en voor de inrichting van het terrein van 4West.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners veilig van A naar B kunnen reizen. Of dat nu met de auto, de fiets of te voet is. En dat geldt zeker voor schoolgaande kinderen. Veiligheid is niet altijd te bereiken met verkeersmaatregelen. Ook gedrag en bewustwording spelen een belangrijke rol. Met de snelheidsmeter kunnen we een mooie combinatie maken. Weggebruikers die veilig rijden sparen voor extra voorzieningen bij jongerencentrum 4West.”
Samen maken we West veiliger
Eind 2020 heeft de gemeente een vragenlijst over veiligheid uitgezet in de wijk West. Dat gebeurt in alle wijken en dorpen, om de veiligheid en de veiligheidsgevoelens te onderzoeken en verbeteren.
In West hebben bewoners verbeterpunten genoemd en oplossingen bedacht om voor meer veiligheid in de wijk te zorgen. Bij het onderzoek werd onder meer aangegeven dat in de Churchilllaan erg hard wordt gereden en dat ook het verkeersgedrag van vele automobilisten beter kan. En dat terwijl er twee basisscholen aan de Churchilllaan liggen. Daardoor vonden mensen deze straat onveilig voor bewoners, fietsers en schoolgaande kinderen.