Actie voor behoud 34 platanen op Boschveldweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2019 | Gewijzigd op: 17-10-2019
'Red de Platanen' gaat  vanaf aanstaande dinsdag 22 oktober 2019 actie voeren om de 34 platanen langs de Boschveldweg, die volgens ProRaal ivm een geluidsscherm moeten verdwijnen, alsnog te behouden. Omwonenden kunnen een plataan 'adopteren' en versieren met bijvoorbeeld een eigen gemaakt gedicht of tekening.
Voordat de groep 'Red de platanen' begint zal aan de gemeente uitgelegd worden wat zij  met hun actie beogen. 
De actiegroep krijgt steun van de  WillemTwee, de Bossche Groenen en Eendracht Films.

Bericht van 18 september 2019: Platanen moeten weg volgens ProRail
Boschveldweg

Bewoners staan demonstratief gegroepeerd bij de 34 platanen
die bedreigd worden
vanwege kap door ProRrail.


foto © olaf smit, 16 september 2019.
................................................................


ProRail is van plan alle 34 platanen langs de Boschveldweg te kappen. De  reden is het aanbrengen van een trillingsreducerende ondergrondse constrcutie [TROC]. In een brief [dd.05072019]  aan de gemeente schrijft staatssecretaris Sientje van Veldhoven: “Voor het realiseren van de TROC (trillingsreducerende ondergrondse constructie) in Den Bosch aan de noordoostzijde van het station moeten inderdaad bomen worden gekapt. ProRail heeft in de fase na het uitbrengen van het OTB onderzocht of een alternatieve locatie voor de TROC mogelijk is. De resultaten van dit onderzoek zijn in een bilateraal overleg begin 2019 tussen ProRail en de gemeente Den Bosch doorgesproken. Een alternatieve ligging waarbij minder bomen hoeven worden gekapt is realiseerbaar, maar dit levert aanzienlijke meerkosten op [€ 2 miljoen). Daarom wordt dit nu niet verder overwogen.”


Deel van de Boschveldweg waar alle 34
platanen tegen de grond moeten... volgens ProRail
.

foto © paul kriele, 5 augustus 2008.
.....................................................................................

Maar de omwonenden zijn het daar helemaal niet mee eens en intussen heeft de fractie van de Bossche Groenen ook al vragengesteld. Burgmeester Jack Mikkers zegt dat de gemeente eerst met ProRail in overleg wil gaan voordat die bomen tegen de grond gaan. 
De Bossche Groenen stelt dat het kappen van bomen een gevolg is van het Ontwerptracebesluit. Maar dat dit besluit niet mag leiden tot het kappen van bomen. Zij vraagt onder meer:
-Waar komen die meerkosten van € 2 miljoen vandaan?
-Denkt het College mee aan een  structurele oplossing met als doel behoud van de bomen ? 
-Wat gaat u ondernemen om te voorkomen dat die waardevolle bomen moeten wijken? 
 

Terug naar boven