22 platanen Boschveldweg: kunnen blijven /staatssecretaris ook akkoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2022 | Gewijzigd op: 01-04-2022
In de week 12 werd bekend dat ook de staatssecretaris toestemming gaf om 22 van de 27 platanen te laten  staan. Een aantal gebouwen van NS zal , na aankoop door ProRail, worden gesloop. De geplande  betonnen geluidswand zal op een andere plaats worden gezet.
Bron: Brabants Dagblad dd. 31032022.

Bericht van 22 december 2021 Platanen kunnen blijven.
Na bijna twee jaar positieve uitslag bodemonderzoek platanen Boschveld

De platanen aan de Boschveld kunnen blijven staan.  Twee jaar heeft het geduurd vooraleer Prorail er achter kwam dat de  trillingswand [TROC]  die het geluid van de spoorlijn moet dempen ook kan worden verplaatst. En wel zo dicht mogelijk bij het spoor en zo ver mogelijk van de bomen af.. 
Boschveld: 24 platanen kunnen so wie so blijven staan. Voor behoud van de vijf van de 27 die dichtbij het Relaishuis staan, wordt nog onderzoek naar behoud  gedaan tijdens de werkzaamheden. Het Relaishuis [rechts op de foto] is onmisbaar door de technische installaties daar zich daar bevinden. 

Het onderzoek werd  uiteindelijk onder drang van de comité's  Red de Platanen en de actiegroep Goederentreinen Nee gebeurd.
Resultaat is dat als alternatief niet alle 27, maar slechts  5 platanen moeten worden gekapt omdat op die bewuste  locatie [van het Relaishuis met haar technische installaties] niet kan worden gesloopt.
Het betekent dat bij de aanleg van de TROC wordt onderzocht of die vijf platanen alsnog behouden kunnen worden. Ze worden dus op voorhand niet gekapt.
In de brief van de gemeente  dd. 21122021 aan de gemeenteraad staat ook dat met betrekking tot de Bossche Stadsdelta er ruimte komt voor een nieuwe stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van het deelgebied dat zich uitstrekt tot en met het terrein  van de Verkadefabriek.
 
 
Bericht van 5 februari 2020 Prorail stelt toch een onderzoek rond de plaatsing van een trillingwand[TROC]  in
Prorail en de gemeente gaan samen onderzoeken hoe de platanen op de Boschveldweg kunnen blijven staan. Dat berichtte wethouder Ufuk Kâhy  aan de bewoners van 't Zand, Red de platanen, Goederentreinen NEE en de Bewoners belangenvereniging Blb.

Al eerder hebben we de Minister van IenW gevraagd de plaats van het scherm opnieuw te beoordelen. En om samen met ons te zoeken naar een alternatief. Waarbij we de platanen laten staan en zorgen voor een goede leefbaarheid voor de bewoners. Wethouder Ufuk Kâhya heeft hierover bestuurlijk overleg gehad met Prorail. Ufuk Kâhya: ‘We hebben samen met ProRail een mooie stap in de goede richting gezet. ProRail gaat samen met de bewoners en met ons onderzoek doen naar oplossingen. Oplossingen waarbij ProRail het scherm anders gaat plaatsen. En waarbij we de groenstrook met de bomen en de kwaliteit van het hele gebied behouden.’ 

Bericht van12 december 2019: B&W overstag dankzij gemeenteraad: vóór behoud van de Platanen.
Nog net geen maand geleden zag ook de gemeente [B&W]  in dat de platanen langs de Boschveldweg gekapt moesten  worden. Waarom? Door extra hoge kosten van € 2 miljoen vanwege een kabelverlegging. B&W voelde zich toen machteloos tegen over het Rijk.
Maar nu gaat  B&W overstag door een besluit van de gemeenteraad die eist dat de bomen behouden moeten blijven en dat het Rijk zelf met een oplossing moet komen [dd..11112019] 
Die eis wordt dinsdag 12-11-2019 door Groen Links gemeenteraadslid Esther de Ruiter, die een meerderheid [D66,CDA, VVD, Rosmalens Belang en gewooon ge-Dreven] achter zich weet
Een factor die bij B&W meespeelde was dat er onlangs één miljoen werd uitgegeven om het gebied  een opknapbeurt te kunnen geven. Voor De Ruiter  is het belangrijk dat  de oplossing ook de leefkwaliteit en de woonomgeving ten goede komt.
[bron:  Brabants Dagblad dd. 12112019.]

Bericht van 17 oktober 2019 'Platanen moeten weg,' aldus B&W 
Boschveldweg
Actievoerende omwonenden
van de Boschveldweg tegen het
kappen van 34 platanen. Maar de
bomen moeten toch weg,  aldus B&W.


foto © olaf smit, 12 september 2019.
...............................................................

In een uitvoerige brief [dd. 07102019] legt B&W aan De Bossche Groenen, na haar brief van 17092019 uit, dat er geen andere weg is dan het kappen van de platanen langs de Boschveldweg. .Waarom? Een geluids/trillingswand dichterbij het spoor kan niet omdat er dan kabels -wat extra twee miljoen meer kost -moeten worden verlegd.
Het plaatsen van een scherm tegen geluid  en trillingen valt onder het Programma Hoog Frequent Spoor [PHS],waarin ook de bescherming van de omwonenden tegen geluid- en trillingshinder staat opgenomen. Dat bepaalt dus dat er een trilling reducerende ondergrondse constructie komt..


Terug naar boven