Nieuw op Zuid: 500 seniorenwoningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2007 Toekomst Zuid: 500 woningen tbv senioren, zorg en voor Zuidbewoners den bosch, 15 maart 2007. 
In een nieuw bestemmingsplan [het oude dateert van 1966] legt de gemeente de plannen vast voor nieuwe bebouwingen op bestaande locaties in Zuid.Op 10 plaatsen kan in de wijk 500 woningen worden gebouwd voor senioren, wonen met zorgfunctie en voor woningzoekenden. 
Daarnaast bevat dat plan ook de uitbreiding van de Gestelse buurt op de Meerendonk, waar in de1e fase –[start 2008] en vervolgens in 2010 - 270 woningen komen. Door het aantreffen van het beschermde Waterdrieblad, dat groeit nabij de kleine gemeentewerf aan de Poeldonkweg, zijn de plannen aangepast. Deze natuurzone ligt noordelijk van de toekomstige Brede Bossche School dat tevens een wijkvoorziening bevat. Over deze groene zone loopt een zwevende langzaamverkeersbrug die in haar lengte de meest westelijk gelegen ‘dure bouw’ scheidt van de meer sociale woningbouw.

De locaties op Zuid waarvoor bebouwings- of herstuctureringsmogelijkheden zijn.
 

Het groene vlak links is het Zuiderpark. 
In geel, links onderin: het St.Janslyceum dat een bijgebouw krijgt in de tuin met een sporthal ervoor. 
Helemaal rechts onderin Pettelaarpark. Daar staat een nieuw aan te leggen -tijdelijk- transferium gepland [voormalig SNS parkeerplaats].
Het grote gele vlak rechts is de uitbreiding van de Gestelse buurt [zie kaart hieronder] en daar aangrenzend linksboven de Bilderdijkstraat, waar een bedrijfsgebouw gesloopt gaat worden.
Iets boven het midden, het rijtje aaneen geschakelde gele vlakken, de kantoorgebouwen aan de Zuiderparkweg, De Meent en Arcadis. Die maken volgens de visie plaats voor seniorenflats. 
Rechts daarvan de kop van de Zuiderpassage en P.C. Hooftstraat. 
Aan de Zuiderpassage, zijde Zuiderparkweg, wordt een flat van twee etages gezet.  


De meest markante locaties zijn de Zuiderparkweg, waar op de plek van Arcadis en De Meent twee flats voor senioren zijn gepland die qua woonzorg gekoppeld zijn aan de bouw op de kop van de Zuiderpassage. Dat gebouw in drie bouwlagen met 50 woningen-met-zorg, gaat als zorgcentrum de buurt bedienen. Haaks daarop, langszij de Vondelstraat is een nieuwe flat voorzien.
Interessant zijn verder de uitbreiding van het St. Janslyceum in de huidige tuin, welk gebouw gekoppeld wordt aan een lage, verdiept liggende, sporthal die ook de wijk kan bedienen.
Aan de Beethovenlaan zijn op de kaalslag van de voormalige basisschool 10 patiowoningen en 3 flats [4 lagen] voor senioren voorzien en nog eens 16 woningen voor schizofrene mensen. Deze bouw is ontworpen door architect Geert Bosch.
Er zijn nog wat locaties die nu een bedrijfsbestemming hebben, zoals het kantoor in de Geert Grote straat en de Bilderdijkstraat [Boksschool, kinderdagverblijf een school de Rietlanden] die voor woningbouw geschikt zijn.
Uitbreiding Gestelse buurt op de Meerendonk.

Links van het gekleurde kaartje ligt de Gestelse buurt en rechts de vuilstort Meerendonk. 
Bovenin loopt [onzichtbaar] de kanaal en onderin [onzichtbaar] het Pettelaarpark met de rondweg. 
De rood/roze blokken [even boven het midden] zijn de gebouwen van de nieuwe Brede Bossche School, inklusief een wijkcentrum.

De groen-gestreepte vlakken rechts daarvan is de natuurzone, waar het beschermde Waterdrieblad werd aangetroffen. Daarom komt de verbindingszone voor langzaam verkeer, als een zwevend ebrug over deze groen zone heen, die bovendien de Brede Bossche School door midden klieft.
De meer duurdere bouw ligt -als een lint -van rechts boven [oranje/rode blokjes] naar rechts beneden, langs de [blauwe] wetering.
Pas in later stadium te realiseren, zijn de drie markante flatgebouwen [rechts bovenin], die langs de Poeldonkweg liggen.

Op langere termijn voorziet wethouder Snijders een herstructurering [sloop] van de seniorenwoningen langs de P.C. Hooftstraat tbv een wat modernere bouw ook voor senioren.
Op het Pettelaarpark langszij de rondweg [voormalig parkeerweiland van SNS] is een verhoogd kantoorgebouw voorzien met een gelijkvloers gelegen – tijdelijk - transferium.
Nadat de plannen die een visie weergeven, dit voorjaar de inspraakronde hebben gepasseerd, komen ze in de raad. Dan pas [2008] krijgen deze uitgangspunten de status van concept bestemmingsplan, dat rekening houdt met de architectonische uitstraling van de wijk, aldus de toelichting van wethouder Geert Snijders en stedenbouwkundige Jan van Grinsven. 


Terug naar boven