Eerste van 97 bomen bij Vlindertuin in Zuid geplant

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2021 | Gewijzigd op: 20-12-2021
Eerste bomen op laatste schooldag vóór de Kerst van 2021 in Zuid geplant. 
Wethouder Mike van der Geld plant in de laatste schoolweek voor de Kerst 2021 samen met leerlinge Asiya van de Vlindertuin de eerste boom in een project van de aanplant 97 nieuwe bomen in Zuid. 

Wethouder Mike van der Geld heeft  in de laatste schoolweek van 2021 samen met leerlinge Asiya van groep 8 van de Vlindertuin een tamme kastanje achter haar school geplant. 
Dat is een van de resultaten die aan de bewoners van Zuid werd voorgelegd meld waar u  graag een nieuwe boom wilt zien. Leerlingen van de Vlindertuin reageerden spontaan Dus dit was het effect.  Totaal gezien kwamen er 349 suggesties  binnen verdeeld over 59 uniek locaties.
Op  26 locaties gaat de gemeente aan de slag. Dat gebeurt met de aanplant van uiteenlopende soort en [ivm mogelijke ziekten]: sierappelbomen, krentenbomen, lijsterbessen en bijenbomen.
De wethouder daagde de leerlingen van De Vlindertuin uit om met ideeën te komen om de nieuwe bomen onder de aandacht te brengen. Binnenkort wordt het beste idee uit de door hen opgerichte 'ideeënboom' bekend gemaakt.

.Bericht van 5 oktober 2021 Bewoners maken keuzes voor aanplant bomen in wijk Zuid
De gemeente plant op Zuid tussen november 2021 en maart 2022 97 bomen over 26 locaties. De plekken zijn aangewezen door bewoners. Bomen brengen niet alleen groen en sfeer in de straat, ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw bij hitte.

Vanwege klimaatverandering hebben we extra groen in de toekomst hard nodig. Wethouder Mike van der geld (Energie en Klimaat): “Mooi om samen met bewoners te bepalen waar er extra bomen komen, zij kennen hun buurt immers het best”.
De keuze is met wethouder Mike van der Geld door bewoners gemaakt samen met leerlingen van KC De Vlindertuin. Er zijn  349 suggesties voor 59 locaties ingediend. De gemeente heeft er 26 uitgekozen.Er wordt nog een manier van aanplant met de bewoners en kinderen bedacht.
De boomkeuze is sierappelbomen, krentenbomen, lijsterbessen en bijenbomen. Deze bomen bloeien op verschillende tijdstippen in het jaar en zorgen zo voor meer kleur in de wijk. Daarnaast zijn ze, zowel in het voorjaar als in de nazomer een belangrijke voedingsbron voor vogels en insecten. Voor overzicht zie www.s-hertogenbosch.nl/nieuwebomen 


Bericht van 28 mei 2021 Bewoners op Zuid mogen locaties aanwijzen voor de aanplant van bomen.

Tot 1 augustus 2021 kunnen de bewoners van Zuid hun wensen voor de locatie waar zij extra bomen willen planten aan de gemeente doorgeven. Het sluit aan bij het streven van de gemeente naar verduurzaming /klimaatbestendig]  door meer vergroening, aldus wethouder Mike van der Geld.
Die aanplant gebeurt dan vanaf oktober 2021 tot april 2022.Bomen  brengen naast groen ok sfeer in de straten ze houden water vast en geven beschutting tegen de warmte. Ook zijn ze nodig voor dieren [insecten en vogels]. 
De aanpak was vorig jaar in de wijken Muntel en De Vliert al een succes. Daar werden toen 72 nieuwe bomen geplant.  

Terug naar boven